ObserwowaneDrukujEmail

Weekendowy kurs na certyfikowanego specjalistę ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Start: 22 lutego, 2020
Koniec: 23 lutego, 2020
Kod: 2743KU
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, ul. Chłodna 51
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
990,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Celem kursu jest przygotowanie kadry w firmach do wykonywania funkcji legalizacyjnej pracowników – cudzoziemców w Polsce.

Ponadto celem jest omówienie najczęściej spotykanych w praktyce regulacji prawnych związanych zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie kursu będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także założenia zapowiadanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski. Szkolenie ma przedstawić teoretyczne i praktyczne zasady postępowania z różnymi przypadkami związanymi z legalnym zatrudnieniem obywateli m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Filipin, Wietnamu do aktualnie obowiązującego prawa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie problematyczne występujące przy wypełnianiu i składaniu wniosków, a także praktyką urzędów przy prowadzeniu postępowań.

Kurs będzie miał charakter warsztatowy i interaktywny. Będzie realizowany z wykorzystaniem case study z praktyki doradczej wykładowców.

Program

 • Podstawowe zadania pracownika – specjalisty ds. legalizacji cudzoziemców – informacje wstępne i organizacja pracy
 • Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w prawie i zagrożenia dla branży APT i outsourcingu?
  • Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zmiany w działaniu agencji pośrednictwa pracy?
  • Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce — centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
  • Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych
  • Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały?
  • Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.
  • Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na ZUS – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?
  • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
  • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
  • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?
 • Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
  • „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  • Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 • Transfery wewnątrzkorporacyjne:
  • Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę – możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw.
  • Mobilność wewnątrzkorporacyjna – możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności
 • Praca sezonowa
  • Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  • Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  • Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  • Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 • Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 • Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 • Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 • Omówienie formularzy urzędowych
 • Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?
 • Warsztaty na dokumentach – dyskusja – case study
 • Agencja Pośrednictwa Pracy (APP) na Ukrainie – współpraca PL UA
  • Zakładanie spółki na terenie Ukrainy – optymalne formy prawne, ryzyka i ograniczenia
  • Zakładanie agencji pośrednictwa w celu rekrutowania pracowników do pracy w Polsce, Czechach oraz Niemczech.
 • Zezwolenie na pośrednictwo pracy za granicą.
 • Aktualne przepisy prawne oraz właściwe instytucje regulacyjne.
 • Wymagania oraz obowiązki wynikające z Rozporządzenia dot. agencji pośrednictwa pracy.
 • Jakie dokumenty są wymagane? Jak wygląda procedura?
 • Organy kontrolne i kary.
 • Dane statystyczne ze strony Ministerstwa polityki społecznej Ukrainy obrazujące rentowność inwestycji.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, ul. Chłodna 51

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kurs kończy się egzaminem w formie testu

W ramach szkolenia otrzymują Państwo książke pt:

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy"

dr Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek, Gabriel Vilkas.

Mogą ją Państwo także zamówić w naszej księgarni: www.rbakademia.pl/ksiegarnia

 

 

Sprawdź inne szkolenia z zatrudniania cudzoziemców

Temat Start Koniec Miasto
Kurs na specjalistę ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce – wyzwania wobec sytuacji wywołanej pandemią SARS-CoV-2 22 października 2020 23 października 2020 Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

 

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl