ObserwowaneDrukujEmail

URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY PO ZMIANACH

Start: 28 lutego, 2020
Koniec: 28 lutego, 2020
Kod: 2732PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cel szkolenia;

 • Przedstawienie zagadnień związanych z udzielaniem urlopów pracownikom zatrudnianym w ramach stosunku pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program

Urlop wypoczynkowy i jego wymiar a zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • definicja urlopu wypoczynkowego
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
 • obliczanie wymiaru urlopu
 • wyliczanie wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
 • staż pracy a wymiar urlopu
 • poszczególne okresy zaliczane, dokumentacja stanowiąca potwierdzenie tych okresów.
 • prawo do urlopu i jego wymiar przy zmianie zatrudnienia (z uwzględnieniem zmiany wymiaru czasu pracy).
 • Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym czasie pracy.
 • Urlop uzupełniający
 • rozliczanie urlopu
 • urlop w okresie wypowiedzenia
 • przygotowanie planu,
 • przerwanie urlopu
 • przesunięcie urlopu
 • przedawnienie prawa do urlopu,
 • zakaz zrzekania się prawa do urlopu,
 • Urlop na żądanie – w jakich okolicznościach pracodawca może skutecznie odmówić udzielenia urlopu.
 • Urlop dla pracownika niepełnosprawnego
 • Urlop dodatkowy dla pracownika niepełnosprawnego
 • Oddelegowanie pracownika niepełnosprawnego na uczestniczenie w turnusie rehabilitacyjnym,
 • Urlopy wypoczynkowe ; porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Urlop bezpłatny

 • Urlop bezpłatny na wniosek pracownika) 
 • Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
 • Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 • Kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego
 • Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy 
 • zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop bezpłatny

Urlop szkoleniowy

 • zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

Urlopy okolicznościowe i ich wymiar

 • zasady udzielania
 • poszczególne tytuły zwolnienia z uwzględnieniem zachowania prawa do wynagrodzenia.
 • zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Urlopy związane z rodzicielstwem

 • Urlop opiekuńczy art. 188 kp – zasady przyznawania, wymiar urlopu,zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop opiekuńczy
 • Urlop macierzyński – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop macierzyński, rodzicielski, wyrównanie do kwoty netto 1000 zł.
 • Urlop rodzicielski- – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
 • Urlop ojcowski- – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
 • Urlop wychowawczy- zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,

Choroba pracownika – zwolnienie lekarskie

Pytania uczestników kursu.

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl