ObserwowaneDrukujEmail

Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych

Start: 6 września, 2019
Koniec: 6 września, 2019
Kod: 2247WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej w 2019 r.
  • Nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Świadectwo pracy i obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
  • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
  • co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.
  • doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
  • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 •  Zmiany w prawie pracy wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO obowiązującą od 4 maja 2019 r.
  • Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników – nowy zakres i zasady przetwarzania.
  • Kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych.
  • Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy.
  • Wytyczne UODO dotyczące spraw kadrowych (m.in. ograniczenia dotyczące symboli w listach obecności, sposobu spełniania obowiązku informacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym, braku konieczności umieszczania zgody na przetwarzanie danych w CV, zakazu zbierania danych o sytuacji materialnej pod kątem ZFŚS oraz o karalności kandydata, pasek wynagrodzeń);
 •  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
  • Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  • Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK
  • Podmiot zatrudniający, pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy, Osoby zatrudnione
  • założenia planu
  • finansowanie
  • zasady uczestnictwa 
  • proces wdrożenia w firmie
  • wykorzystanie zgromadzonych oszczędności
 • Współpraca ze związkami zawodowymi po 01.01.2019 r.:
  • Rozszerzenie prawa zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego;
  • Nowe zasady stwierdzania posiadania przez organizację związkową statusu zakładowej organizacji związkowej;
  • Nowe zasady uznawania organizacji związkowej za reprezentatywną;
  • Rozszerzenie zakresu ochrony związanej z pełnieniem funkcji związkowej na osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • Nowe zasady udzielania zwolnień związanych z wykonaniem czynności związkowych.

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl