ObserwowaneDrukujEmail

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Start: 25 lutego, 2020
Koniec: 26 lutego, 2020
Kod: 1860WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
930,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwości jej rozwoju.Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa.

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
  • Oceny sprawozdań finansowych
  • Interpretacji wskaźników finansowych
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Uwaga: Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych arkusza kalkulacyjnego Excel. Zatem na szkolenie proszę zabezpieczyć się w kalkulatory i laptopy.

Program

DZIEŃ I

Moduł I: Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • 1. Cele przedsiębiorstwa
 • 2. Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej

Moduł: II. Analiza sprawozdań finansowych

 • 1. Analiza bilansu
  • 1.1 Struktura aktywów (majątku  przedsiębiorstwa)
  • 1.2 Struktura pasywów (źródeł finansowania)
  • 1.3 Struktura kapitałowo-majątkowa
  • 1.4 Analiza kapitału obrotowego
 • 2. Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • 3 Analiza z przepływów pieniężnych (cash flow)
 • 4. Przykłady praktyczne

DZIEŃ II

Moduł III: Analiza wskaźnikowa

 • 1. Wskaźniki płynności
  • 1.1 Kapitał obrotowy a płynność finansowa
 • 2. Wskaźniki rentowności
  • 2.1 Rentowność sprzedaży
  • 2.2 Rentowność majątku
  • 2.3 Rentowność finansowa
 • 3. Wskaźniki aktywności i sprawności działania
  • 3.1 Wskaźniki aktywności gospodarczej
  • 3.2 Wskaźniki rotacji majątku
  • 3.3 Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • 4. Wskaźniki zadłużenia
  • 4.1 Analiza poziomu zadłużenia
  • 4.2 Analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia
  • 4.3 Zdolność firmy do obsługidługu
 • 5. Wskaźniki rynku kapitałowego
  • 5.1 Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
  • 5.2 Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
 • 6. Kompleksowy przykład praktyczny dla przedsiębiorstwa
  • 6.1 Omówienie sprawozdań finansowych
  • 6.2 Obliczenie wskaźników finansowych z interpretacją
 • 7. Przykłady praktyczne

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Ewelina Piotrowska
T: +48 533 339 811
ewelina.piotrowska@russellbedford.pl