czwartek, 02 styczeń 2020 13:20

RB Akademia jako Placówka Kształcenia Ustawicznego

Informujemy, że RB Akademia została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Oznacza to, że dzięki naszym kursom zawodowym, zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu potwierdzone uzyskaniem zaświadczenia na drukach ministerialnych!

RB Akademia uprawiona jest do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, poświadczonych certyfikatem oraz zaświadczeniem uprawniającym do wykonywania zawodu oraz potwierdzającym nabycie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji zawodowych (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st Warszawa pod numerem 1204 K.) Od momentu wpisania nas do rejestru placówek kształcenia ustawicznego, każdy kurs zawodowy potwierdzony jest zaświadczeniem wydanym zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniającym do wykonywania danego zawodu.

Egzaminy końcowe poparte są przez Kuratorium Oświaty, na podstawie art. 168 ust. 1 i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. Zm.).

Centrum szkoleniowe RB Akademia uprawione jest do kształcenia praktycznego, przygotowującego do pracy w konkretnym zawodzie na podstawie uzyskanych kwalifikacji i kompetencji. W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne kursy zawodowe - przegląd kursów dostępny jest tutaj.

Posiadając kadrę wyspecjalizowanych wykładowców wielu dziedzin, prowadzimy praktyczne szkolenia i kursy przygotowujące do pracy zawodowej w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, controllingu, IT oraz kadr i płac. Szkolimy również w zakresie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, a także w zakresie doskonalenia umiejętności miękkich.

RB Akademia, zgodnie z prawem oświatowym, może prowadzić kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych, a także innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie otwartej jak i zamkniętej.