ObserwowaneDrukujEmail

Weekendowy kurs dla zaawansowanych na certyfikowanego specjalistę z zakresu kadr i płac (54H)

Start: 25 kwietnia, 2020
Koniec: 7 czerwca, 2020
Kod: 3281KU
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
2890,00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Kurs będzie maił na celu w sposób jasny, zrozumiały i podparty praktycznymi przykładami przedstawienie zmian, które obowiązują od 2020r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu Pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza, która pozwoli im zweryfikować obecnie stosowane praktyki w przedsiębiorstwie i wdrożyć rozwiązania mające na celu wyeliminowanie z nich błędów.

Niniejszy kurs kierowany jest do pracodawców, osób pracujących w działach kadr i płac, a także do pracowników firm, które w swojej codziennej działalności mają do czynienia z dokumentacją pracowniczą oraz rozliczaniem czasu pracy.

Kurs zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy kursu będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Uwaga!

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych modułów kursu cena ustalana jest indywidualnie

Program

Moduł I

Akademia Prawa Pracy - Ewa Buchowiecka

Moduł II

Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy - Michał Nocuń

Moduł III

Akademia kadr i płac w praktyce - Jolanta Karakow - Jaśkiewocz

Moduł IV

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ Zerowy podatek PIT - Paweł Ziółkowski

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe
  • notatnik i długopis
  • przerwy kawowe
  • certyfikat

Dodatkowe informacje:

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 15/K/19) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:

- specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
- specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

Terminy zjazdów

Moduł I - 25 - 26 kwietnia 2020r.

Moduł II - 16 - 17 maja 2020r.

Moduł III - 30 - 31 maja 2020r.

Moduł IV - 06 - 07 czerwca 2020r.

UWAGI:

Ilość godzin dydaktycznych 54h

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas zajęć.

 

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl