Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych

W każdej średniej i dużej organizacji działania związane z ochroną danych osobowych ulegają z czasem skomplikowaniu i rozbudowie. Nawet najprostsze zadania jak wypełnienie formularza i dostarczenie go ze stanowiska A do działu B w departamencie C powodują, że pewne kroki wykonywane są w sposób niepełny, dokumenty giną lub nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji, i nie trafiają one do osób odpowiedzialnych. Na końcu skomplikowanego procesu każdy jego uczestnik przyznaje, że gdzieś wystąpił błąd – ale jak go trafnie zidentyfikować oraz naprawić? Jak sprawić, aby błąd więcej się nie powtórzył?

Także i w tym zakresie świadczymy usługi związane z nowym rozporządzeniem, które mają za zadanie usprawnić te procesy pod względem procedur jak i możliwości technicznych obiegu niezbędnych dokumentów.