Wydrukuj tę stronę

Audyt dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Audyt dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Celem audytu jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy lub instytucji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych: ustawą o ochronie danych osobowych,  rozporządzeniami wykonawczymi, a także innymi przepisami, które regulują prawo do prywatność.

Na zakończenie usługi, sporządzimy dla Państwa poufny raport, którego wnioski pozwolą Państwu na zidentyfikowanie uchybień w dotychczas funkcjonującym systemie ochrony danych osobowych. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych.