Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych (RODO/GPDR)

Już od 25 maja 2018 r. każda firma przetwarzająca dane osobowe obywateli Europy musi sprostać nowym obowiązkom w związku z rozporządzeniem UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) wraz z przepisami krajowymi, czyli Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Analizy wpływu nowego prawa na obszary działalności przedsiębiorstw wskazują jednoznacznie, ze dostosowanie się do wymogów GDPR jest procesem długotrwałym. Polega ono nie tylko na zmianach organizacyjnych, ale też technicznych w strukturach przedsiębiorstw. Równocześnie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem nowych obowiązków mogą okazać się bardzo kosztowne, zarówno operacyjnie jak i wizerunkowo. Kluczowe w tym kontekście okazuje się zapewnienie firmom jak najszybszego przygotowania się do zmian.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych klientów, kandydatów i pracowników. Naszym celem jest nie tylko zabezpieczyć Państwa interes prawny w zakresie ochrony danych osobowych ale również usprawnić związane z nią procesy.

 

Najczęstsze pytania

 • Dlaczego zmiany w prawie w zakresie RODO są konieczne?

  Nowe zasady ochrony danych osobowych ujęte w Rozporządzeniu GDPR/RODO zastępują obowiązującą dyrektywę z 1995 roku i wprowadzają następujące zmiany:

  - Zabezpieczenie praw konsumentów związane z nieautoryzowanym wykorzystaniem danych
  osobowych
  - Lepsza i dostosowana do obecnych rozwiązań technologicznych ochronę danych osób fizycznych
  - Wyższe kary dla przedsiębiorstw nieprzestrzegających przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
  - Ujednolicenie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego
  - Pełna harmonizację prawa materialnego w ramach UE i swobodny przepływ danych osobowych

 • Od kiedy obowiązuje rozporządzenia i w jakich krajach?

  Rozporządzenie weszło w życie 18 maja 2016 roku i  zacznie obowiązywac od 25 maja 2018 roku.

  GDPR ujednolica zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. GDPR ma dotyczyć wszystkich podmiotów w UE oraz spoza UE, w przypadku gdy oferują towary i usługi na terenie państw europejskich

 • Kto w Twojej organizacji powinien zapoznać się z GDPR/RODO?

  Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą wielu aspektów działalności firmy. Z nowymi wymogami powinni zapoznać się:

  1. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
  2. Dyrektorzy i managerowie związani z CRM i IT
  3. Pracownicy działów Complience
  4. Pracownicy działów marketingu, sprzedaży i HR
  5. Specjaliści e-commerce
  6. Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzaniem danych
  7. Wewnętrzni prawnicy w przedsiębiorstwach

  Składając niniejszą ofertę proponujemy Państwu wykorzystanie naszego bogatego doświadczenia w obsłudze prawnej, podatkowej, informatycznej oraz szkoleniowej.

  Wierzymy, że Russell Bedford posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby nie tylko spełnić wymogi przepisów prawnych,  ale przede wszystkim Państwa najwyższe wymagania.

 • Nowe obowiązki dla firm

  Nowe przepisy wchodzące w życiu od 25 maja 2018 to nie tylko wymogi stawiane przez UE ale również obowiązki które potem trzeba spełnić aby procesy ochrony danych osobowych były zgodne z nimi:

  Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych
  Przygotowanie procedur i polityki wewnętrznej porzadkującej przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie
  Przygotowanie środowiska IT pod GDPR/RODO.
  Dostosowanie klauzul zgód do nowych przepisów
  W określonych ustawą przypadkach wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
  Opracowanie planów awaryjnych na wypadek wykrycia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych

 

Jakie usługi świadczymy?