wtorek, 03 marzec 2020 11:30

Ważne terminy kadrowe - marzec 2020

Przypominamy działom kadr i płac o najważniejszych datach w marcu 2020 r.

Dział: Aktualności

Projekt ustawy wdrażającej RODO przewiduje nowelizacje Kodeksu Pracy w zakresie stosowania monitoringu w stosunkach pracy. Niektóre z propozycji stoją jednak w sprzeczności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, lub też – z Konstytucją RP.

Dział: Aktualności

Już jest! 14 sierpnia 2018 r. zapadł jeden z pierwszych wyroków z powołaniem się wprost na ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. tzw. RODO.

Dział: Aktualności

 

TSUE wydał wyrok, który wskazuje na to, że firmy prowadzące swoje strony dedykowane na Facebooku muszą informować osoby odwiedzające o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dział: Aktualności

W bazie danych osobowych Kościoła nie funkcjonuje „prawo do bycia zapomnianym”. Bazy te nie muszą być też zgłaszane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – co potwierdził ostatni wyrok NSA. 

Dział: Aktualności

We wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Dział: Aktualności

Projekt dotyczy zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.; ustanowienia nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dział: Aktualności

Sprostowanie do rozporządzenia o ochronie danych osobowych zmienia m.in. zakres zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych, dotyczących akredytacji podmiotów certyfikujących.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

GDPR – co biznes powinien wiedzieć

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO lub GDPR) stanie się obowiązującym prawem w dniu 25 maja 2018 r. Do tej pory każde państwo członkowskie miało własne przepisy dotyczące ochrony danych. GDPR tworzy jeden zestaw przepisów odnośnie do ochrony danych w całej UE, co ma ułatwić przedsiębiorstwom prowadzenie handlu w Unii, w tym także w Wielkiej Brytanii, mimo że formalnie nie jest już w unijnych strukturach

Dział: Aktualności

25 maja 2018 r., wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwane RODO) rewolucyjnie zmienią się zasady przetwarzania danych osobowych.

Dział: Aktualności
Strona 1 z 2