czwartek, 30 sierpień 2018 21:15

Od nowego roku wejdą zmiany w zakresie wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności gospodarczej

Napisane przez  Aleksandra Księżyk

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 24 sierpnia 2018r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza szereg zmian w ustawach podatkowych mających na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Podatkowa rewolucja dotknie nie tylko duże korporacje i podmioty międzynarodowe, ale też małych przedsiębiorców, posiadających w swoich działalnościach gospodarczych samochód wykorzystywany m.in. do celów prywatnych czy też auto leasingowane czy wynajmowane.

Gorąco zapraszamy na szkolenia: Samochód w firmie - aspekty podatkowe i/lub Samochód w działalności gospodarczej

  1. Zmiany w zakresie wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności gospodarczej:

  1. podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego (również elektrycznego), do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, jak również odpowiedniemu podwyższeniu kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów;

  2. propozycja wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% tych wydatków. Natomiast możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT). W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji dla celów podatku VAT, również dla celów podatku dochodowego przyjmować się będzie, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji;

  3. wprowadzenie limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytuły używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze. Ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł;

 

Czytany 6770 razy