środa, 29 sierpień 2018 10:00

Kolejne zmiany w jednolitym pliku kontrolnym

Napisał  Paweł Kula

Wysyłka danych z JPK na żądanie fiskusa – od tego roku ta możliwość już jest dopuszczalna. Jeśli organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nabiorą wątpliwości co do konkretnego podatnika, to mogą zobowiązać go do przedstawienia wybranych danych z JPK. Chodzi o takie dane jak: ewidencja przychodów, ewidencja zakupów, wyciągi bankowe, obrót magazynowy. Ministerstwo Finansów udostępnia określone aplikacje, za pomocą których można odpowiednie dane przesyłać.

Po raz kolejny padła deklaracja wycofania się z obowiązku składania deklaracji VAT. Obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku kontrolnego przez wszystkich przedsiębiorców sprawił, że deklaracje VAT stały się w jakimś stopniu zbędne. JPK w obecnym kształcie mógłby jednak być nie wystarczający dla urzędów skarbowych albo przynajmniej spowodować znaczne utrudnienia w ich pracy (oraz działania innych organach podatkowych). 

Z tego powodu planowane jest utworzenie nowego rodzaju Jednolitego Pliku Kontrolnego, który spełniałby jednocześnie funkcje deklaracji VAT. Obecnie przedsiębiorcy (także mikroprzedsiębiorcy) muszą wysyłać co miesiąc JPK oraz deklarację VAT w formie elektronicznej. 

Czytany 483 razy