wtorek, 21 sierpień 2018 18:45

Planowane zmiany w matrycy VAT

Napisała  Katarzyna Kołbuś

Zmiany w matrycy VAT mają uprościć system podatkowy i zlikwidować niektóre absurdy. Teresa Czerwińska na jesień zapowiedziała konsultacje społeczne w tej sprawie. Już teraz warto trzymać rękę na pulsie tych zmian, zasadniczych dla wielu branż.

Górna stawka VAT-u ma zostać utrzymana na dotychczasowym poziomie – 23%. Najwięcej zmian zauważymy przy towarach i usługach objętych stawkami 8% i 5%, które mają być równane przeważnie w dół, chociaż może zdarzyć się także wyrównywanie ich w górę. Minister finansów zapowiedziała, że dotyczyć to będzie głównie artykułów pierwszej potrzeby, a więc produktów spożywczych czy artykułów higienicznych dla kobiet.

Zapraszamy na szkolenia: Podatek VAT od podstaw w 2018 r. z uwzględnieniem zmian planowanych i wprowadzonych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje też:

  • odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług;

  • wprowadzenie (WIS), czyli instytucji wiążącej informacji stawkowej – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji.

Planowane są także zmiany pozostałych regulacji w ustawie o VAT obecnie opierających się na PKWiU 2008, będące efektem stosowania nowego sposobu identyfikowania towarów i usług, jak również pewnej racjonalizacji ich zakresu, przede wszystkim: w systemie ryczałtowym dla rolników, w zakresie systemu odwróconego obciążenia (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej. MF zapisało także w ustawie czasowe utrzymanie stawek 23% i 8% (jak również stawki: zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) oraz uzależnienie obniżenia ich w momencie właściwym z punktu widzenia finansów publicznych, określonym przy zastosowaniu stosownych wskaźników.

Czytany 1194 razy