wtorek, 07 sierpień 2018 12:36

Ministerstwo Finansów proponuje kolejne zmiany w zakresie cen transferowych

Napisała  Katarzyna Kołbuś

Ministerstwo Finansów proponuje kolejną zmianę w zakresie cen transferowych, która ma uszczelnić system podatkowy. Według planów zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu cen transferowych

Jedna z proponowanych zmian zakłada doprecyzowanie zasad w kwestii ustalania ceny rynkowej. Dokumentacja podatkowa cen transferowych dotyczy m.in. oceny czy zastosowana przez strony cena miała charakter rynkowy ( tzn. nie była sztucznie zaniżona lub zawyżona). Proponowana przez Ministerstwo Finansów zmiana ma także na celu ułatwienie weryfikacji rynkowości ceny przez organy podatkowe.

Resort chce także ujednolicić pewne kluczowe pojęcia związane z dokumentacją cen transferowych. W tym celu planowane jest opracowanie definicji legalnych niektórych pojęć, w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych.

Kolejna nowość to możliwość wykorzystania dokumentacji sporządzonej dla innego podmiotu z danej grupy. Chodzi tutaj o dokumentację grupową. Uzyskanie odpowiedniej dokumentacji od innego podmiotu może spowodować brak konieczności sporządzania dokumentacji we własnym zakresie.

Projekt Ministerstwa Finansów proponuje także wydłużenie niektórych terminów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych. Niektórzy podatnicy mogą mieć trudności ze sporządzeniem dokumentacji na nowych zasadach w odpowiednim terminie. Wydłużenie ustawowych terminów ma na celu uniknięcie potencjalnych trudności.

Ustawodawca proponuje też uproszczenia w kwestii ustalania progów kwotowych, od których spełnienia zależy powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Szczegółowo na temat zmian pisaliśmy TUTAJ

Czytany 483 razy