środa, 01 sierpień 2018 12:01

Korzyści ze stosowania split payment

Napisała  Katarzyna Kołbuś

Mija miesiąc od wprowadzenia split payment. Ministerstwo robi wiele, aby zachęcić do stosowania nowego mechanizmu. Co przedsiębiorca może zyskać, decydując się na mechanizm podzielonej płatności?

Zapraszamy na szkolenia Split payment. Kasy fiskalne on-line. Faktury

Split pay­ment wszedł w życie przedsiębiorców 1 lipca, robiąc niemałe zamieszanie. Nowe rozwiązanie ma przynieść wiele wiele korzyści, a przede wszystkim „załatać” lukę w VAT. Jednak dla wielu firm mechanizm podzielonej płatności jest póki co łamigłówką. Pomagamy ją rozwiązać.

Na czy to polega split pay­ment?

Przed wprowadzeniem split payment płatność za towar lub usługę trafiała w całości na jedno konto przedsiębiorcy. Teraz jest ona dzielona na dwie kwoty: kwotę netto oraz kwotę pokrywającą podatek VAT. Wartość netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub usługodawcy, natomiast kwota podatku VAT jest automatycznie wpłacana na rachunek VAT. Ten ostatni znajduje się pod stałym nadzorem fiskusa. Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas należą doprzedsiębiorcy, jedna ma on do nich ograniczony dostęp. Może je bowiem wykorzystywać jedynie na zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał przelać środki z rachunku VAT na swój rachunek bieżący, będzie najpierw musiał poprosić o zgodę do Urząd Skarbowy.

Jak to działa?

Warto pamiętać, że mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolny. O jego stosowaniu decyduje nabywca (podatnik VAT). Sprzedawca może jednak zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie pełną swobodę. Specjalnyrachunek VAT do podzielnej płatności bank otwiera obligatoryjnie. Nie wymaga on podpisywania dodatkowej umowy z bankiem, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Banki mogą jednak pobierać opłaty za operacje z tego rachunku, zgodnie z ustalonym przez siebie cennikiem usług. Nie mogą one jednak różnić się od opłat za dokonanie tradycyjnego przelewu. Co ciekawe środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być oprocentowane i są wolne od zajęcia przez komornika (w wysokości odpoywia­da­ją­cej kwocie VAT z faktur). Jednak nie dotyczyto spłaty zobowiązań podatkowych.

Jak uwolnić środkz rachunku VAT?

Aby skorzystać z pieniędzy z rachunku VAT w innym celu niż zostało to przewidziane przez ustawodawcę, konieczne jest złożenie wniosek do Urzędu Skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie ich na rachunek rozliczeniowy. Fiskus na podjęcie decyzji ma 60 dni. Warto wiedzieć, że może on odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. Jadnak nawet od takiej negatywnej decyzji można się odwołać. W przypadku zgody bank prowadzący rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocznie przeleje środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Dlaczego warto korzystać z podzielonej płatności

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności wiąże się z pewnymi przywilejami. Przedsiębiorcy decydujący się na split pay­ment mogą liczyć m.in. na przyśpieszony 25-dniowy termin zwrotu nad­płra­co­nego VAT z rachunku. W normalnym trybie na zwrot trzeba czekać aż 60 dni. Firmy korzystające z split payment są także zwolnione z odsetek za zwłokę w przypadku opłacania VAT po terminie. Dodatkowo płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zwalnia z odpowiedzialności solidarnej w przypadku zaległości podatkowych w danym okresie, jeśli co najmniej 95 proc. faktur opłaconych zostało płatnością podzieloną.

 

Czytany 597 razy