poniedziałek, 23 lipiec 2018 11:24

Zobacz jak amortyzować darowizny sprzed 2018 r.

Napisała  Katarzyna Kołbuś

 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali środek trwały w darowiźnie przed 2018 r., mogą go amortyzować na tych samych zasadach, na jakich robili to do końca 2017 r.

Zapraszamy na szkolenia ze środków trwałych

Problem z interpretacją przepisów dotyczących amortyzacji darowizn pojawił się po nowelizacji ustawy o PIT i CIT oraz o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, która wprowadziła zmiany dla przedsiębiorców dziedziczących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po najbliższej rodzinie lub otrzymujących je w darowiźnie. Wcześniejsza nowelizacja (z 27 października 2017 r.), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., uniemożliwiła odliczanie odpisów amortyzacyjnych od takiego majątku. Jednak, jak wyjaśnia MF, teraz ustawodawca w pełni przywrócił zasady amortyzacji sprzed 2018 r., w odniesieniu do odziedziczonego majątku. Zgodnie z tym co mówi resort, spadkobiercy znów będą teraz mogli zaliczać do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości rynkowej odziedziczonego majątku. W przypadku darowizn będzie można jedynie kontynuować amortyzację po darczyńcy (trzeba będzie więc przyjąć tę samą wartość początkową, stawki i metodę amortyzacji). Jak się okazuje, mimo braku przepisów przejściowych, nowe zasady nie będą dotyczyć „starych” darowizn. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że z uwagi na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych nowe rozwiązania nie będą miały zastosowania do środków trwałych oraz WNiP, przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. Resort przyznał także, że taki majątek będzie podlegał amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo podatnicy, którzy otrzymane w darowiźnie amortyzowane przez darczyńcę składniki majątku przyjęli do używania przed 2018 r. i ustalili ich wartość początkową na poziomie odpowiadającym ich wartości rynkowej, w świetle wyjaśnień MF będą mogli zaliczać do kosztów odpisy od tej przeszacowanej wartości. Nie wiadomo jednak jak do takich rozliczeń starych darowizn podejdą organy podatkowe. Zdaniem ekspertów ich praktyka może odbiegać od wyjaśnień MF.

Czytany 1696 razy