środa, 16 maj 2018 06:11

Nowe rozwiązania podatkowe dla twórców

Napisał  Wojciech Ośka

Nowela ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) rozszerza katalog działalności twórczej. Poza kręgiem pozostają m.in. graficy i copywriterzy.

Przepisy dotyczące 50% kosztów aż się prosiły o zmianę i zapewne nowela, która teraz czeka na akceptację Senatu, nie będzie ostatnią, bo też działalność twórcza podlega nieustannym transformacjom. Jest to związane m.in. z tym, że coraz więcej twórców pracuje w internecie i chociaż faktycznie tworzą – jak np. blogerzy czy projektanci gier, to nie mieli prawa do wyższego odliczenia kosztów przychodu.

Bez preferencji zostają graficy. Komisja Finansów Publicznych uznała, że rozszerzony katalog tylko pośrednio dotyczy tego rodzaju działalności. Minister Gruza tłumaczył to tym, że graficy już teraz korzystają z podwyższonego progu jako osoby prowadzące działalność w zakresie sztuk plastycznych.

Stan prawny w Polsce jak rozbój na drodze

Sejm na początku roku ograniczył krąg podmiotów uznawanych za twórców oraz wyszczególnił katalog działalności, z których uzyskany przychód może skorzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. Spotkało się to ze sprzeciwem, m.in. Krajowej Izby Doradców Podatkowych, którzy wręcz polecali likwidację kosztów twórców. Prof. dr hab. Adam Mariański z Katedry Prawa Podatkowego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stwierdził wówczas m.in: „Chciałbym przywołać słowa św. Tomasza a Akwinu, który stwierdził, że gdy panujący wymusza coś w sposób niewłaściwy, to jest to rabunek taki sam, jak rozbój na drodze. Generalnie rzecz biorcą, stan prawny jaki mamy w tej chwili, to jest taki rozbój na drodze. I żadne poprawki tego nie sprawią, żeby przestało to być rozbojem, w takim znaczeniu jak system podatkowy może niszczyć pewne stosunki społeczno-gospodarcze. Dlatego uważam, że koszty te powinny być w ogóle zlikwidowane.”

Sprzątanie bałaganu

6 lutego br. zapisy ustawy zostały znowu zmienione, póki co tylko w projektowanej noweli. Przyjęty przez rząd nowy projekt zmian podatkowych zakładał ponowne rozszerzenie katalogu działalności podlegających 50-proc. kosztom. Zgodnie z propozycjami koszty autorskie mają objąć także: inżynierię budowlaną, tłumaczenia, gry komputerowe oraz działalność naukową i pracę dydaktyczną prowadzoną na uczelni. Nowe propozycje nie rozwiały jednak wszystkich wątpliwości. Nowa lista objęła już twórców literatury nie tylko pięknej, jak to było dotychczas, ale także użytkowej, poradników i podręczników, a także twórcy gier komputerowych i niektórzy tłumacze (kiedy dokonują tłumaczenia o indywidualnym charakterze, a więc w zasadzie w większości przypadków.

Graficy bez 50%

Bez preferencji zostają graficy. Komisja Finansów Publicznych uznała, że rozszerzony katalog tylko pośrednio dotyczy tego rodzaju działalności. Minister Gruza tłumaczył to tym, że graficy już teraz korzystają z podwyższonego progu jako osoby prowadzące działalność w zakresie sztuk plastycznych.

Czytany 910 razy