czwartek, 02 kwiecień 2020 08:36

Kalendarz ważnych terminów księgowych - kwiecień 2020

Napisała  Ewelina Piotrowska

Ustawa antykryzysowa przewiduje wiele odroczeń i zmian w terminach podatkowych na kwiecień 2020r. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze daty bieżącego miesiąca z punktu księgowego oraz ich możliwe odroczenia.

 • 6 kwietnia - złożenie deklaracji VAT-14 za marzec
 • 7 kwietnia - podatek w formie karty podatkowej za marzec
 • 7 kwietnia - wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz sporządzenie CIT-7 za marzec
 • 7 kwietnia - ryczałt od osób prawnych za marzec10 kwietnia - zgłoszenie INTRASTAT za marzec
 • 15 kwietnia - zaliczka na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej za kwiecień

!WAŻNE – według przyjętej w dn. 31.03.2020 Tarczy Antykryzysowej rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia są dla wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa. W tej gminie przedsiębiorca nie będzie musiał płacić podatku od nieruchomości. Istnieje również możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

 • 15 kwietnia - termin wystawienia faktur za marzec
 • 20 kwietnia - zaliczka na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika w marcu20 kwietnia - zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za marzec
 • 20 kwietnia - zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych za marzec i I kwartał
 • 20 kwietnia - zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec20 kwietnia - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy w marcu

!WAŻNE – Podatnicy podatku PIT i CIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.

 • 20 kwietnia - termin rozliczenia podatku VAT przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne za I kwartał
 • 20 kwietnia - oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym
 • 27 kwietnia - przesłanie JPK_VAT za marzec

!WAŻNE - Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców – duzi przedsiębiorcy według przyjętej specustawy z dn. 31.03.2020r. mają 3 dodatkowe miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania.

 • 27 kwietnia - informacja podsumowująca VAT-UE za marzec
 • 27 kwietnia – deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12)27 kwietnia - podatek akcyzowy (AKC-4) za marzec
 • 28 kwietnia - wpłata z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa za marzec
 • 30 kwietnia - wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11)
 • 30 kwietnia - złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym

!WAŻNE – według przyjętej specustawy w dn. 31.03.2020r. wydłużone zostały terminy składania finansowego o 60-90 dni.

Szczegóły: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002

 • 30 kwietnia - zeznania roczne osób fizycznych

!WAŻNE – Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tym roku roczną deklarację PIT będzie można złożyć do końca maja.

Czytany 720 razy