czwartek, 02 kwiecień 2020 08:18

Kalendarz ważnych terminów kadrowych - kwiecień 2020

Napisała  Ewelina Piotrowska

Ustawa antykryzysowa wpłynie na nasze kalendarze - poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze daty w kwietniu bieżącego roku dla działów kadr i płac z możliwymi odroczeniami.

  • 6 kwietnia – termin opłacenia składek do ZUS przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
  • 10 kwietnia - termin opłacenia składek do ZUS przez osoby opłacające składki wyłącznie za siebie
  • 15 kwietnia - termin opłacenia składek do ZUS przez wszystkie pozostałe osoby.

!WAŻNE – według najnowszych orzeczeń Zakładowego Funduszu Społecznego, każdy płatnik zmagający się z problemami finansowymi może wnioskować o odroczenie terminu płatności lub zwolnienie z płatności.

Szczegóły: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/odroczenie-terminu-platnosci-skladki

  • 14 kwietnia - przekazanie Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
  • 20 kwietnia - złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na PFRON

!WAŻNE- PFRON opublikował informację o możliwości złożenia wniosku o odroczenie płatności lub rozłożenia płatności na raty z powodu problemów finansowych związanych z wprowadzonym stanem epidemiologicznym.

Szczegóły: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-z-tytulu-wplat-obowiazkowych/

  • 20 kwietnia - zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych za marzec i I kwartał

!WAŻNE – według przyjętej przez sejm specustawy zwanej Tarczą Antykryzysową, terminy zaliczki PIT-4 za marzec-kwiecień mogą zostają wydłużone – płatnicy mogą złożyć zaliczki w czerwcu. Ponadto podatnicy podatku PIT i CIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.

Szczegóły: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek

  • 20 kwietnia - złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1
  • 30 kwietnia - złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą
  • 30 kwietnia - zeznania roczne osób fizycznych

!WAŻNE – Ministerstwo Finansów poinformowało, że w tym roku roczną deklarację PIT będzie można złożyć do końca maja.

Czytany 493 razy