wtorek, 24 marzec 2020 14:30

Dofinansowanie na szkolenia online – wytyczne PARP

Napisała  Ewelina Piotrowska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomenduje szkolenia zdalne. W związku z tym oświadczeniem zostały opublikowane konkretne wytyczne dla usług szkoleniowych, które powinny zostać spełnione by szkolenie mogło zostać sfinansowane.

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego zmusiło wszczęcie odpowiednich działań w zakresie świadczenia usług rozwojowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu

By usługa mogła zostać objęta dofinansowaniem, musi spełniać m.in. następujące wytyczne:

- Dotychczasowe usługi stacjonarne opublikowane na BUR mogą zostać zrealizowane w formie zdalnej - wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

- Szkolenia zdalne muszą być realizowane w czasie rzeczywistym – z wykorzystaniem połączeń on-line. Liczba uczestników szkolenia (do 15osób) winna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). Materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.

- Powinny zostać spełnione wszystkie warunki techniczne realizacji usługi oraz wytyczne prawidłowego uzupełnienia karty usługi na BUR (wyszczególnione w pkt. 3 dot warunków kwalifikowalności kosztów usługi prowadzonej metodami zdalnego dostępu)

- Usługa musi być odpowiednio monitorowana przez Operatora Regionalnego

Szkolenia online w RB Akademia spełniają wszystkie przedstawione warunki dot. dofinansowania

Informujemy, że oferowane przez nas szkolenia online spełniają wszystkie przedstawione wytyczne i podlegają dofinansowaniu z Bazy Usług Rozwojowych. By uzyskać dofinansowanie na szkolenie prowadzone w formie zdalnej należy:

1. Wybrać usługę szkoleniową z zakładki „szkolenia online”

2. Złożyć wniosek o dofinansowanie - Nie wiesz jak? Nasi konsultanci wypełnią wniosek za Ciebie.

3. Podpisać umowę z operatorem UE - Możesz wyszukać operatora dla swojego regionu pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

4. Zapisać się na szkolenie lub doradztwo - Zgodnie z zawartą z operatorem umową zapisz się na wybraną usługę. Zapisu koniecznie dokonaj za pomocą strony: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

5. Zrealizować usługę

6. Ocenić usługę na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ wypełnij ankietę oceniającą7. Następnie otrzymaj refundację do 80% wartości usługi

Nasi konsultanci pomogą w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowych.

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń w formie online, najbliższe terminy dostępne są tutaj.

Czytany 963 razy