Wydrukuj tę stronę
wtorek, 03 grudzień 2019 11:38

Kalendarz ważnych terminów podatkowych na grudzień

Napisała  Ewelina Piotrowska

Poniżej prezentujemy daty w grudniu 2019, które warto mieć na uwadze - zwłaszcza w działach księgowości

2 grudnia - wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11)

Deklarację VAT-11 powinny sporządzić wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, które dokonają wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Deklaracja powinna zostać złożona we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5 grudnia - złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2019r.

Deklarację VAT-14 należy złożyć do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty. Do deklaracji należy również dołączyć załącznik VAT 14/A (Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych), na którym dokładnie opisuje się transakcje z danego miesiąca, w tym nazwę i NIP podatnika, na rzecz którego dokonuje się rozliczenia, datę transakcji oraz jej wartość w zł.

9-10 grudnia - V Konferencja Ceny Transferowe 2019/2020 – nowe podejście do transakcji realizowanych w grupach podmiotów powiązanych

W dniach 09-10.12.2019r.  w Warszawie odbędzie się konferencja o cenach transferowych. Wydarzenie poprowadzą najlepsi specjaliści na rynku zajmujący się tematyką cen transferowych na co dzień. Jest to okazja by dowiedzieć się i przedyskutować wraz z ekspertami najważniejsze kwestie dot. zmian przepisów w cenach transferowych.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce dużej nowelizacji polskich przepisów w zakresie cen transferowych, jaka weszła w życie z początkiem roku 2019. Przedstawimy charakterystykę zmian i ich konsekwencje dla podatników, zaproponujemy dyskusję na temat możliwych podejść systemowych w grupach podmiotów powiązanych do nowych obowiązków.

Podczas drugiego dnia dyskutować będziemy na temat znaczenia analiz porównawczych, zmieniającego się podejścia do ich stosowania przez organy podatkowe. Omówimy możliwości jakie pozostają po stronie podatników w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych, konsekwencje jakie niosą ze sobą praktyczne trudności z pozyskaniem danych, wskażemy różnice między analizą porównawczą a analizą zgodności. W ramach podsumowania konferencji omówimy aktualne podejście organów podatkowych do kontroli cen transferowych u podatników.

15 grudnia – rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17.10.2019r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych zostały określone wzory kart (kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej, kontrolnej) oraz formularzy wniosków o wydanie, przedłużenie bądź wymianę kart jak i również  stawki opłat, do której dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

16 grudnia – termin płatności za podatek od nieruchomości oraz podatek leśny

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej powinny zapłacić podatek od nieruchomości oraz podatek leśny do dn. 16 grudnia

Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny całościowo w formie 1 raty we wskazanym terminie. Gdy kwota podatku rocznego jest mniejsza niż 8 zł, wówczas decyzja ustalająca podatek nie jest wydawana.

Opłaty należy uiścić na indywidualne rachunki bankowe wskazane dla osób fizycznych w decyzjach ustalających wysokość tego podatku, a dla osób prawnych (tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących osoby prawne) w bezpośrednich informacjach przesłanych wcześniej do podatników.

25 grudnia - dzień wolny od pracy

Ustawowo I dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

26 grudnia - dzień wolny od pracy

Ustawowo II dzień Bożego Narodzenia jest dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

27 grudnia – dzień wolny od pracy dla pracowników administracji

27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej – zostanie on odpracowany przez pracowników w sobotę 14 grudnia 2019r.

27 grudnia -Termin przesłania jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT), termin rozliczenia VAT i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

30 grudnia – termin płatności podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień.

W bieżącym roku należy do dn. 30 grudnia 2019r. wnieść opłatę podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień. Zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy płacą podatek w formie karty za grudzień w terminie do 28 grudnia roku podatkowego, jednak z racji że w 2019r. 28 grudnia wypada w sobotę należność można wnieść jeszcze w poniedziałek 30 grudnia.

Czytany 692 razy

Artykuły powiązane