wtorek, 01 październik 2019 11:29

Wprowadzenie dodatkowych warunków zastosowania stawki 0% w WDT

Napisane przez  Marcin Kołkowicz

Planowana data wejścia w życie dodatkowych warunków zastosowania stawki 0% w WDT to 01.01.2020.

W zakresie implementacji dyrektywy 2018/1910 projektowana ustawa wprowadza przesłanki materialne, od których spełnienia zależy możliwość zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Co prawda, w obecnych przepisach ustawy o VAT istnieje wymóg posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, jednakże wymóg ten w związku z wykładnią TSUE stanowi jedynie przesłankę formalną zwolnienia, której brak nie pozwala kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%.

Polecamy szkolenie VAT w obrocie międzynarodowym - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług - zmiany od 2020r.

Dyrektywa 2018/1910 wprowadza wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, jako przesłanki materialnej umożliwiającej dostawcy zastosowanie zwolnienia (stawki 0%). Nowelizacja art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT polega na dodaniu w nim zapisu dotyczącego obowiązku nabywcy w zakresie podania dostawcy ważnego numeru identyfikacyjnego VAT. Zgodnie z tak projektowanym przepisem jednym z warunków koniecznym do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie nie tylko dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, lecz także podanie przez nabywcę tego numeru dostawcy.

 

Czytany 718 razy