środa, 04 wrzesień 2019 09:11

Kara dla podatników nie stosujących się do obowiązku dotyczącego podzielonej płatności

Napisała  Katarzyna Kołbuś
Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Od 1.11.2019 r. w niektórych przypadkach będzie miał zastosowanie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Czy split payment będzie nas dotyczył i o czym powinniśmy pamiętać w przypadku, gdy znajdzie zastosowanie w naszej firmie?  

Obowiązkowe rozdzielenie płatności na bieżące i na poczet rozliczeń podatków ma obowiązywać w przypadku transakcji, których jednorazowa wartość wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, oraz które dotyczą nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (a są to: towary i usługi objęte obecnie stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, towary należące obecnie do tzw. towarów wrażliwych, tj. w przypadku których nabywcy mogą ponosić odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe nabywców, dodatkowo szereg innych towarów, np. paliwa, węgiel i produkty węglowe, niektóre maszyny i urządzenia elektryczne (np. telewizory) oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych). Co ważne transakcje mają spełniać te warunki łącznie.

Nowe zasady SP dają pewne ułatwienia, między innymi od 01.11.2019 r. w ramach mechanizmu podzielonej płatności będzie można opłacić jednym komunikatem przelewu dwie lub więcej faktur

 W związku ze split payment wchodzi SP – specjalny rodzaj przelewu, który należy opisywać jako „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli taka adnotacja nie pojawi się na fakturze urząd obciąży podatnika dodatkoym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. Sankcje nie będzie obejmą osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność jak za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe (czyli karani będą z reguły grzywną, w zależności od kwalifikacji prawnej czynu).  

Należy też odnotować, że nowe zasady SP dają pewne ułatwienia, między innymi od 01.11.2019 r. w ramach mechanizmu podzielonej płatności będzie można opłacić jednym komunikatem przelewu dwie lub więcej faktur. Ponadto z rachunku VAT będzie można opłacić między innymi składki ZUS.  

Czytany 1434 razy