środa, 21 sierpień 2019 07:17

Od nowego roku kasy rejestrujące w postaci oprogramowania, ale nadal z drukowanymi paragonami

Napisała  Katarzyna Kołbuś
Photo by Christiann Koepke on Unsplash Photo by Christiann Koepke on Unsplash

12 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne).

Kasy wirtualne, czyli mające postać oprogramowania, instalowanego na smartfonach czy tabletach, mają pomóc w ściąganiu podatku poprzez rejestrowanie sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Podobne rozwiązanie stosowane jest między innymi w Słowacji, Czechach, Chorwacji i Austrii. W Polsce mają one stanowić alternatywę dla obecnie użytkowanych kas w postaci sprzętowej.

Projekt z dnia 6.08.2019 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania określa:

  • grupy podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas – są to zarówno podatnicy VAT czynni, jak i zwolnieni;
  • wymagania techniczne dla kas (Wymagania techniczne dla kas dotyczące ich zawartości: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12323808/12623113/12623114/dokument413729.pdf)
  • sposób używania kas, w tym sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas (Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12323808/12623113/12623114/dokument413731.pdf)
    Ewidencję sprzedaży nadal trzeba będzie prowadzić w formie papierowej. Nie tego oczekiwaliśmy po zapisach ustawy o kasach online

Kasa ma posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta danej kasy. Producent przydziela danej kasie certyfikat kasy poprzez wprowadzenie certyfikatu kasy do kasy. Producent zapewnia również zabezpieczenie oraz przechowywanie certyfikatów kas. Ważność i wiarygodność certyfikatu można będzie sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, gdzie umieszczony zostanie tworzony i aktualizowany przez Szefa KAS wykaz producentów kas posiadających zarejestrowany certyfikat producenta.

Nadal w gestii podatnika będzie zapewnienie połączenie urządzenia zawierającego oprogramowanie rejestrujące z drukarką i wystawianie paragonów papierowych. Zgodnie z ustawą w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwe pominięcie tego obowiązku w systemie bezobsługowym po uprzednim zapewnieniu nabywcy możliwości zapoznania się z danymi o sprzedaży – informacja ma pojawić się na urządzeniu do automatycznej sprzedaży w postaci określonej w załączniku numer 1 rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu dostępnego na stronie Rządowego Centrum Legislacji można składać do 28 sierpnia 2019 r.

 

Czytany 1076 razy