poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

Przepis na Menedżera

Napisała  Ewelina Piotrowska

W ramach projektu „Przepis na Menedżera" już od 3 czerwca firmy z województwa mazowieckiego oraz lubelskiego będą miały możliwość składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia. Operatorem jest firma HRP Group dysponująca kwotą ok. 10 mln złotych). Operator refunduje 80% kosztów usług szkoleniowych poprzez Bazę Usług Rozwojowych PARP.

Projekt kierowany jest do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP z województwa mazowieckiego i lubelskiego do czerwca 2021 roku poprzez podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych
przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/i może obejmować:

  • opracowanie Diagnozy Potrzeb MŚP pod kątem strategii rozwoju organizacji i deficytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej w tym kontekście,

  • realizację usług rozwojowych dla kadry menedżerskiej zgodnie z w/w diagnozą (opracowaną w ramach projektu bądź posiadaną).

Operatorem jest firma HRP Group dysponująca kwotą ok. 10 mln złotych), która refunduje 80% kosztów usług szkoleniowych poprzez Bazę Usług Rozwojowych PARP.

Odpowiedzi na pytania jak złożyć wniosek o dofinansowanie, do kogo skierowany jest projekt i na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie oraz wiele innych, znajdziemy na stronie firmy HRP:

http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-menedzera/#faq

Czytany 1678 razy