sobota, 18 maj 2019 07:07

Skąd wziąć pieniądze na szkolenia – dofinansowania dla małych firm

Napisała  Ewelina Piotrowska

Nie ulega wątpliwości, że wysokie kompetencje pracowników warunkują sukces każdej firmy. Aby utrzymać je na najwyższym poziomie, należy pracowników na bieżąco doszkalać i dbać o ich rozwój. Często jednak ceny szkoleń przerastają możliwości finansowe mniejszych przedsiębiorców – rezygnują oni więc ze szkoleń bądź ograniczają je do minimum. Tymczasem pozyskanie środków na szkolenia jest na wyciągnięcie ręki.

Dofinansowanie z Funduszy Unijnych

Każdy przedsiębiorca zarejestrowany na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl może skorzystać z Funduszy Europejskich przeznaczonych na lata 2017-2020. Baza Usług Rozwojowych prowadzona przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia szeroki wybór usług szkoleniowych, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Aby skorzystać z dofinansowania poprzez Bazę Usług Rozwojowych należy postępować według poniższych wskazówek:

1. Wybierz usługę szkoleniową lub doradczą na stronie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi

2. Złóż wniosek o dofinansowanie u operatora

Możesz wyszukać operatora dla swojego regionu pod adresem: serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

3. Podpisz umowę z operatorem UE

4. Zgodnie z zawartą z operatorem umową zapisz się na wybraną usługę. Zapisu koniecznie dokonaj za pomocą strony: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

5. Zrealizuj usługę

6. Oceń usługę

Na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl wypełnij ankietę oceniającą

7. Otrzymaj refundację do 80% wartości usługi

Dofinansowanie poprzez Urząd Pracy

Fundusze na szkolenia można również pozyskać, korzystając z pomocy urzędów pracy, które mają za zadanie rozdysponować środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. KFS co roku przekazuje określone kwoty dla 16 powiatowych urzędów pracy.

Wobec powyższego pracodawca może złożyć wniosek do urzędu pracy o przyznanie środków na cele szkoleniowe, kursy czy podnoszenie kwalifikacji pracowników. O środki z KFS może wystąpić każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na szkolenia dla pracowników, jak i dla siebie, w wysokości:

- 80% kosztów szkolenia

- 100% kosztów szkolenia - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych).

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na szkolenie do powiatowego urzędu pracy (pup) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. Dlatego też należy uważnie śledzić strony internetowe swoich urzędów.

Szczegółowe instrukcje wypełnienia wniosku oraz obowiązki pracodawcy znajdziemy tutaj: psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Jak widzimy, organizacja środków na szkolenia jest możliwa. Należy śledzić uważnie harmonogram naborów wniosków na stronie BUR, według którego operatorzy uruchamiają środki przeznaczone na dofinansowanie usług szkoleniowych. Zapotrzebowanie na szkolenia w niektórych regionach jest tak duże, że pieniądze na ten cel zostają rozdysponowane w bardzo krótkim czasie – dla osób, które nie zdążą skorzystać z dofinansowania często uruchamiana jest kolejna pula środków w danym województwie.

 

Czytany 1254 razy