piątek, 29 marzec 2019 11:01

MF oficjalnie przesuwa termin składania zeznań CIT-8

Napisała  Ewelina Piotrowska

 

Ministerstwo Finansów oficjalnie przedłużyło termin złożenia zeznania CIT-8 za 2018 rok do 31 października 2019 roku. Do tego czasu mają zostać opracowane nowe rozwiązania, które uproszczą rozliczenie z fiskusem. Chodzi przede wszystkim o małe podmioty, fundacje i stowarzyszenia, których dochody są zwolnione z CIT.

Późniejszy termin dotyczy podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., jeżeli osiągają oni wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie mieli obowiązku w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT. Obejmuje ono również podatników uprawnionych podmiotowo (np. stowarzyszenia) do ww. zwolnień, którzy nie pełnili funkcji płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają  zeznania „zerowe”).

Przesunięcie terminu składania zeznań CIT-8 jest spowodowane utrudnieniem jakim jest obowiązek składania zeznania z elektronicznym podpisem, co dla małych podmiotów wiąże się z dodatkowym kosztem zakupu.

Oprócz opatrzenia zeznania w kwalifikowany podpis elektroniczny, konieczne jest także wyznaczenie pełnomocnika (druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji). Należy więc zlecić prowadzenie księgowości do biura rachunkowego. Obciążenia dotyczą w szczególności najmniejszych podmiotów działających na rynku i tych dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności. Największe obciążenia dotykają również małych stowarzyszeń nie zatrudniających zazwyczaj pracowników oraz nie prowadzących działalności gospodarczej nastawionej na zyski, oraz korzystających ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).; weszło w życie 23 marca 2019r.

Dzięki wydłużeniu terminu składania zeznań, CIT-8 będzie mogło złożyć później ok. 130 tys. podatników CIT.

 

 

Czytany 2143 razy