poniedziałek, 15 październik 2018 07:28

Skorzystaj z dofinansowania UE na szkolenia i usługi doradcze w RB Akademii

Napisała  Kinga Szostak

Wszystkie szkolenia i usługi doradcze RB Akademia, objęte są dofinansowaniem z Funduszy Unijnych. Aby skorzystać z dofinansowania wystarczy zgłosić się poprzez stronę Bazy Usług Rozwojowych prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wybrać interesujące szkolenie lub usługę doradczą i postępować zgodnie z instrukcją.

Profil RB Akademia na stronie BUR:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=7633

Pełna lista szkoleń RB Akademia w BUR:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=7633

Usługi Doradcze objęte dofinansowaniem:

Najciekawsze wydarzenia objęte dofinansowaniem:

Dodatkowo możemy zorganizować każde szkolenie zamknięte z dofinansowaniem z UE.

Zapraszamy do kontaktu:

Kinga Szostak

Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801

Czytany 6885 razy