środa, 10 październik 2018 05:28

Ryzyko podatkowe w nowej rzeczywistości – relacja z konferencji

Napisała  Katarzyna Kołbuś

W dniach 08-09.10. odbyła się konferencja podatkowa – ryzyko podatkowe w nowej rzeczywistości 2018/2019 r. Była ona okazją do podsumowania zmian, które już weszły, jak też tych, które czekają nas w nowym roku.

W warszawskim hotelu Mariott zebrały się osoby zainteresowane tematyką zmian w zakresie podatków, jak też możliwości i ograniczeń, które one ze sobą pociągają. Prelegenci – Andrzej Dmowski, Leszek Dutkiewicz oraz Paweł Dymlang poruszyli palące takie tematy jak:

 • ograniczenie kosztów uzyskania przychodów związanych z usługami niematerialnymi oraz opłatami za wartości niematerialne i prawne od podmiotów powiązanych – wielkie wątpliwości interpretacyjne;
 • zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów w CIT;
 • koszty finansowania dłużnego – nowe zasady dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji i możliwości;
 • nowe regulacje w zakresie cen transferowych w CIT i PIT oraz szeroko rozumiane usługi finansowe w ujęciu podatkowym;
 • CFC – kontrolowane spółki zależne a międzynarodowe planowanie podatkowe;
 • zbycie wierzytelności oraz faktoring oraz inne usługi finansowe;
 • nowe propozycje opodatkowania umów leasingu;
 • opodatkowanie nagród od zysku;
 • nowe zasady opodatkowania nieodpłatnych przekazań oraz częściowo odpłatnych;
 • programy motywacyjne dla pracowników – porównanie „starych regulacji” z nowymi możliwościami;
 • podatek VAT – co nowego w 2018 r. i co nam przyniesie 2019 r.?;
 • rozliczenie podatku VAT w szczególnego rodzaju transakcjach;
 • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018 - struktura JPK_VAT;
 • zmiany ordynacji podatkowej na tle ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR);
 • klauzula obejścia prawa w praktyce stosowania;
 • należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku m.in. VAT;
 • nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i karnej.

Bardzo szeroki zakres tematyczny pozwolił zebranym zapoznać się z nowościami, jak też podsumować wiedzę z zakresu podatków. Formuła konferencji daje też okazję do poznania osób z kręgu zainteresowań. Podczas naszych konferencji dbamy o to, aby networking towarzyszył wykładom i prezentacjom.

Dziękujemy zebranym za zaufanie i zapraszamy na kolejne nasze szkolenia, jak też konferencje.

Czytany 1332 razy