ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

Ulga B+R i ulga IP Box

Start: 11 lutego, 2022
Koniec: 11 lutego, 2022
Kod: 4049ON
Lokalizacja: szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Niniejsze szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z preferencjami podatkowymi w zakresie zasad stosowania ulgi podatkowej na B+R oraz ulgi IP Box na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Odbiorcami szkolenia są nie tylko duże i wysokorozwinięte podmioty, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż katalog podmiotów dla których regulacje te mogą mieć zastosowanie jest stosunkowo szeroki. Dotyczą one przede wszystkim przedsiębiorstw wprowadzających na rynek nowe produkty lub usługi bądź ulepszających już istniejące - o ile występuje związek z kosztami kwalifikowalnymi.

Za pomocą ulgi badawczo-rozwojowej istnieje możliwość dwukrotnego odliczenia wybranych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a więc co za tym idzie – zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Natomiast wdrożenie ulgi IP Box pozwala na obniżenie podatku dochodowego do poziomu 5% przy spełnieniu określonych kryteriów. W konsekwencji, umożliwia to właścicielom firm na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Szereg jednostek gospodarczych prowadzi na co dzień prace o charakterze innowacyjnym, w rozumieniu ustawowym, nie zdając sobie z tego sprawy i nie mając świadomości jakie oszczędności podatkowe się za tym kryją. 

Szkolenie w przystępny sposób zaprezentuje informacje m.in. kto będzie uprawniony do skorzystania z ww. ulg, jakie gałęzie będą mogły skorzystać z preferencji oraz na jakich warunkach, opierając się przy tym na praktycznych przykładach i omówieniu wybranych interpretacji indywidualnych w tym zakresie.

Program

Ulga Badawczo-Rozwojowa (ulga B+R)

 • Definicja prac B+R na gruncie prawa podatkowego
  • Systematyczne prowadzenie prac B+R
  • Zwiększanie zasobów wiedzy
 • Od kiedy obowiązuje ulga B+R?
 • Podstawa prawna stosowania ulgi B+R
 • Kto może skorzystać z ulgi B+R?
  • Mikro, małe i średnie firmy
  • Duże firmy
  • Centra badawczo-rozwojowe
 • Katalog kosztów kwalifikowalnych w uldze B+R
  • Wynagrodzenia oraz składki w części finansowanej przez płatnika
  • Materiały, surowce, sprzęt specjalistyczny i narzędzia
  • Opinie, ekspertyzy, usługi doradcze oraz wyniki badań naukowych
  • Korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
  • Koszty współpracy z jednostkami naukowymi
 • Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R
  • Wyodrębnienie wydatków na działalność B+R
  • Dziennik prac B+R
  • Ewidencja czasu pracy
  • Ewidencja księgowa amortyzacji i środków trwałych, aparatury naukowo-badawczej oraz materiałów i surowców
 • Objaśnienia dotyczące dokonywania odliczeń w uldze B+R
 • Ulga B+R w zeznaniu rocznym
  • Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR i PIT/BR
  • Odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
  • Odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty
  • Ograniczenia w zakresie odliczeń
  • Możliwe błędy przy dokonywaniu odliczeń
 • Przykłady zastosowania ulgi B+R w praktyce
 • Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R
 • Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, a możliwość skorzystania z ulgi B+R

IP Box (Intellectual Property Box lub Innovation Box)

 • Ulga IP Box – istota i geneza
 • Podmioty uprawnione
 • Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
 • Kwalifikowany dochód z praw własności intelektualnej
  • Dotyczący opłat lub należności z umowy licencji
  • Dotyczący sprzedaży kwalifikowanego prawa własności
  • W zakresie prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktów lub usług
  • W odniesieniu do odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa
 • Wskaźnik nexus oraz sposób jego kalkulacji
 • Warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych
 • Obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne
 • Ulga IP Box, a ulga B+R
 • Objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi IP Box
 • Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – przegląd wybranych interpretacji podatkowych.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 09.30 - 14.30

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Ulga B+R i ulga IP Box

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia