Szkolenia e-learningowe (on-line) w RB Akademia

Szkolenia online skierowane są do wszystkich osób chcących zdobywać i poszerzać wiedzę w każdym miejscu na świecie, z zakresu księgowości, kadr, płac, controllingu i finansów.

 

Potrzebujesz podpowiedzi? Szukaj wg kategorii, miasta lub przejdź do wyszukiwarki zaawansowanej

ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

COVID-19 a ceny transferowe 2021 – wpływ zmian gospodarczych spowodowanych epidemią COVID-19 na sporządzanie dokumentacji i analiz oraz planowanie transakcji między podmiotami powiązanymi

Start: 16 czerwca, 2021
Koniec: 16 czerwca, 2021
Kod: 4023ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
320,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki związanej ze skutkami sytuacji epidemicznej w obszarze cen transferowych. Podczas szkolenia omówione zostaną aspekty związane z właściwym podejściem do dokumentowania transakcji realizowanych w 2020 roku, na których przebieg miały wpływ zmiany na rynku związane z rozwojem epidemii. Poruszone zostaną aspekty transakcji wieloletnich i koniecznych zmian w przeprowadzanych dotychczas analizach cen transferowych, związane m.in. z kwestią wykorzystania różnego rodzaju danych do tego celu. W ramach omawianych zagadnień znajdzie się również kwestia pomocy rządowej dla przedsiębiorstw. Oprócz aspektów związanych z dokumentowaniem już zrealizowanych zdarzeń gospodarczych szkolenie dotyczyć będzie również planowania transakcji realizowanych na bieżąco oraz planowanych na 2021 i możliwego podejścia do ustalenia cen transakcyjnych między jednostkami powiązanymi w aktualnej sytuacji. W tym kontekście odwoływać się będziemy do prac OECD, również do najnowszego raportu w sprawie wpływu epidemii COVID-19 na obszar cen transferowych z 18 grudnia 2020 r.

Program

1. Obszary wpływu epidemii COVID-19

 • ograniczenia i opóźnienia w bieżącej działalności operacyjnej;
 • wstrzymanie wykonania umów i transakcji;
 • szczególne rodzaje kosztów ponoszonych w związku z rozwojem epidemii;
 • pomoc publiczna i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw;
 • modyfikacja przedmiotu działalności i funkcji realizowanych przez przedsiębiorstwa;
 • nowe obszary rozwoju w niektórych branżach.

2. Formalne zmiany dotyczące obowiązków raportowych i sprawozdawczych

 • sporządzanie dokumentacji za lata 2019 i 2020;
 • obowiązki raportowe;
 • zmiany dotyczące terminów realizacji obowiązków.

3. Sporządzanie dokumentacji i analiz dla okresu dotkniętego skutkami pandemii COVID-19

 • zmiany w warunkach realizowanych transakcji, odstępstwa od warunków uzgodnionych na moment przystąpienia do transakcji;
 • wpływ sytuacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach na dokumentacje i analizy;
 • zmiana rentowności na rynku i znaczenie tych zmian dla sporządzenia dokumentacji i analiz porównawczych;
 • zmiany zasad współpracy, warunków umownych i sytuacje wyjątkowe zachodzące po stronie kontrahentów oraz ich znaczenie dla przebiegu transakcji;
 • modyfikacja i dostosowanie analiz porównawczych do przebiegu transakcji i zmienionych warunków rynkowych;
 • wpływ epidemii na zakres danych wykorzystywanych do analizowania transakcji między jednostkami powiązanymi;
 • wpływ epidemii na dotychczas zawarte porozumienia cenowe i ich realizację;
 • wskazówki OECD dotyczące analizowania rynkowego charakteru transakcji realizowanych w warunkach rozwoju epidemii.

4. Wdrożenie zmian dotyczących realizowanych transakcji oraz polityki współpracy w grupie podmiotów powiązanych na rok 2021

 • sporządzanie nowych analiz – zakres i możliwość wykorzystania danych historycznych sprzed wpływu epidemii dla potrzeb planowania transakcji i cen;
 • wykorzystanie danych prognozowanych, przedstawienie danych budżetowanych i ich zestawienie z wynikami transakcji;
 • możliwości i ograniczenia związane z wykorzystaniem danych statystycznych i danych makroekonomicznych;
 • planowanie transakcji i rentowności w kontekście otrzymanej pomocy publicznej;
 • uwzględnianie szczególnych rodzajów kosztów związanych z pandemią i ich wpływ na realizowane transakcje;
 • zmiany organizacyjne i restrukturyzacje w kontekście zachowania zasady rynkowości oraz ich prezentacja w dokumentacjach podatkowych i raportach;
 • wytyczne OECD dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na ceny transferowe z 18 grudnia 2020 r.;
 • wnioski o zawarcie uprzednich porozumień cenowych – wpływ epidemii na procedury będące w toku i nowe wnioski;
 • podejście KAS do tematyki cen transferowych w dobie pandemii.

5. Podsumowanie i dyskusja

 

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: COVID-19 a ceny transferowe 2021 – wpływ zmian gospodarczych spowodowanych epidemią COVID-19 na sporządzanie dokumentacji i analiz oraz planowanie transakcji między podmiotami powiązanymi

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia