Szkolenia e-learningowe (on-line) w RB Akademia

Szkolenia online skierowane są do wszystkich osób chcących zdobywać i poszerzać wiedzę w każdym miejscu na świecie, z zakresu księgowości, kadr, płac, controllingu i finansów.

 

Potrzebujesz podpowiedzi? Szukaj wg kategorii, miasta lub przejdź do wyszukiwarki zaawansowanej

ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

Ceny transferowe 2021 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych, dokumentowania i raportowania

Start: 10 czerwca, 2021
Koniec: 10 czerwca, 2021
Kod: 4020ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
350,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowych, jak również nadzorujących proces dokumentowania, identyfikujących zakres obowiązków dokumentacyjnych w grupach kapitałowych. Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów, wynikających przede wszystkim z dużej nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. w zakresie sporządzania dokumentacji, przygotowywania informacji o grupie, podatniku, informacji finansowych i sporządzania odpowiednich analiz dla potrzeb cen transferowych. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące aktualnych regulacji, prowadzący kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrażania koniecznych zmian, mając na uwadze m.in. realia dotyczące zasad wymiany informacji między jednostkami w grupie. Program szkolenia uwzględnia aktualne polskie regulacje, wytyczne OECD, prace JTPF, aktualne tendencje pojawiające się w orzeczeniach sądów administracyjnych i rozstrzygnięciach organów podatkowych, jak również Ministerstwa Finansów i polskiego Forum Cen Transferowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które posiadają już podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych i ustalania zasad współpracy między jednostkami powiązanymi.

Program

1. Wprowadzenie – omówienie podstawowych regulacji

 • podstawowe regulacje dotyczące cen transferowych i ich znaczenie w relacjach międzynarodowych i w relacjach krajowych, znaczenie prac OECD i JTPF;
 • polskie regulacje dotyczące cen transferowych;
 • przegląd nowych wymogów obowiązujących od 2020 i 2021 roku;
 • wpływ wystąpienia epidemii COVID-19 na zagadnienia cen transferowych;
 • wskazanie dalszych kierunków zmian.

2. Zasady ogólne ustalania obowiązku stosowania cen rynkowych i sporządzania dokumentacji

 • zasada ceny rynkowej – co oznacza i kogo dotyczy;
 • pojęcie transakcji kontrolowanej, pojęcie ceny transferowej wg. aktualnej regulacji – jak rozumieć i jak stosować;
 • nowy, poszerzony katalog podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji i wykonywania obowiązków sprawozdawczych;
 • pojęcie podmiotu powiązanego wg. nowej regulacji;
 • rodzaje powiązań (powiązania kapitałowe, osobowe, pozostałe, kryterium wywierania znacznego wpływu, reguły dotyczące powiązań pośrednich, zasady dotyczące spółek osobowych);
 • praktyczne problemy z identyfikacją podmiotów powiązanych i ustaleniem obowiązku dokumentacyjnego.

3. Wyłączenia i zasady uproszczone

 • przypadki wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego – przesłanki stosowania;
 • brak konieczności sporządzania dokumentacji w przypadku transakcji między jednostkami krajowymi – zasady stosowania;
 • zasady szczególne – safe harbour dla transakcji finansowych;
 • zasady szczególne – safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej;
 • szczególne regulacje związane z COVID-19;
 • planowane uproszczenia i wyłączenia.

4. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia;
 • informacja o cenach transferowych TPR – zasady raportowania informacji o transakcjach – formularz obowiązujący w 2020 i 2021 roku
 • informacja o cenach transferowych TPR – planowane dalsze zmiany dotyczące raportowania;
 • konsekwencje uchybień w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych – dla jednostki i osób reprezentujących jednostkę.

5. Dokumentacja lokalna

 • nowe progi dokumentacyjne i praktyczne zasady ich stosowania;
 • grupowanie transakcji dla potrzeb stosowania progów dokumentacyjnych;
 • dokumentacje sporządzana dla wielu transakcji oraz dla wielu uczestników transakcji w ramach jednej grupy;
 • elementy obowiązkowe dokumentacji lokalnych;
 • sposób prezentowania danych dotyczących ustalenia ceny i rozliczania transakcji w dokumentacji lokalnej;
 • możliwość wykorzystania dokumentacji sporządzonych wg. poprzedniego systemu funkcjonujących w jednostce;
 • dokumentacje otrzymane od jednostek powiązanych – zakres zastosowania dla własnych potrzeb podatnika.

6. Dokumentacja grupowa

 • elementy dokumentacji grupowej, zawartość dokumentacji, nowe elementy od 2019 r.;
 • master file a polityka cen transakcyjnych w grupie;
 • zakres informacji o innych jednostkach, o funkcjonowaniu grupy koniecznych do sporządzenia dokumentacji grupowej, konieczny przepływ informacji;
 • master file otrzymany od jednostki zagranicznej z grupy – praktyczne problemy związane z opracowaniem dokumentacji grupowej, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji grupowej;
 • znaczenie dokumentacji grupowej dla lokalnych transakcji oraz weryfikacji krajowych organów podatkowych.

7. Metody szacowania cen i analizy

 • ustalenie ceny realizowanej w transakcji a weryfikacja rynkowego poziomu tej ceny;
 • metody szacowania cen dopuszczalne wg. regulacji 2019;
 • zasady wyboru metody i sposoby ich stosowania;
 • analiza porównawcza – dostępność danych, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych dostępnych u podatnika oraz podmiotu powiązanego;
 • analiza porównawcza – zasady przeprowadzania badania porównywalności i stosowania kryteriów porównywalności;
 • analiza porównawcza – zakres wykorzystania zewnętrznych danych pochodzących z komercyjnych baz danych;
 • nowa analiza zgodności – przesłanki stosowania;
 • nowa analiza zgodności – zasady sporządzania;
 • zasady dokonywania korekt;
 • możliwość stosowania zewnętrznych wycen, operatów, analiz biegłych itd. 

8. Kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz cen rynkowych, obowiązki

 • informacje o cenach transferowych w deklaracjach podatkowych: CIT-TP, TPR, CIT-8;
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych;
 • raportowanie CBC-R;
 • wnioski z dotychczasowych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych – tendencje, statystyki;
 • aktualne oraz planowane działania administracji skarbowej w zakresie weryfikacji cen transferowych – stosowane procedury, narzędzia, identyfikacja podatników do kontroli;
 • przypadki szczególnie narażone na kontrole w zakresie cen transferowych;
 • przebieg postępowania kontrolnego, możliwość uzupełniania dokumentacji, wykorzystania innych dowodów i materiałów;
 • sankcje za uchybienia w zakresie cen transferowych.

9. Szczególne rodzaje transakcji – omówienie kluczowych aspektów dotyczących sposobu analizowania i dokumentowania poszczególnych transakcji

 • transakcje towarowe;
 • transakcje usługowe;
 • transakcje finansowe;
 • transakcje świadczone przez centra usług wspólnych;
 • transakcje dotyczące udostępnienia wartości niematerialnych w grupie (znaki towarowe, know-how itd.);
 • umowy spółek osobowych oraz umowy konsorcjalne;
 • restrukturyzacja w kontekście cen transferowych.

10. Podsumowanie i dyskusja

 

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Ceny transferowe 2021 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych, dokumentowania i raportowania

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia