Szkolenia e-learningowe (on-line) w RB Akademia

Szkolenia online skierowane są do wszystkich osób chcących zdobywać i poszerzać wiedzę w każdym miejscu na świecie, z zakresu księgowości, kadr, płac, controllingu i finansów.

 

Potrzebujesz podpowiedzi? Szukaj wg kategorii, miasta lub przejdź do wyszukiwarki zaawansowanej

ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

Reguły Incoterms 2020 – wpływ na rozliczenie podatku VAT? Nowe zasady opodatkowania WDT, transakcji łańcuchowych. Transakcje międzynarodowe a nowy JPK_V7 i SLIM VAT.

Start: 27 stycznia, 2021
Koniec: 27 stycznia, 2021
Kod: 4004ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zakres czynności opodatkowanych VAT:
  • kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
  • kary umowne i odszkodowania, odstępne w VAT, etc.,
  • czynności nieodpłatne.
 • Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
  • definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
  • ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. stosują zasady wg reguł Incoterms,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
  • przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
  • jakie nowe reguły Incoterms 2020 obowiązują od 1.1.2020 r. – jaki to ma wpływ na rozliczenie podatku VAT
 • Obowiązek podatkowy, w tym:
  • przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
  • przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
 • Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms:
  • zasady określania podstawy opodatkowania
  • czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
  • jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms?
  • czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms?
  • przeliczanie wartości wykazanych w walucie obcej – jaki wpływ mają reguły handlowe.
 • Faktura:
  • moment wystawienia faktury - obowiązujące przepisy
  • reguły Incoterms a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
  • zbiorcze faktury,
  • elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
 • WDT, WNT – zasady opodatkowania.
 • Eksport i import – zasady opodatkowania (zmiany dotyczące importu towarów – możliwe stosowanie uproszczeń w rozliczeniu).
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych
  • znaczenie reguł Incoterms dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
  • wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł Incoterms,
  • orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów
  • warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronych uproszczonych
  • nowe zasady ustalania transakcji łańcuchowych – obowiązujące od 1.7.2020 r. – czy reguły Incoterms straciły na znaczeniu?
 • Nowe zasady opodatkowania transakcji dostaw wewnątrzwspólnotowych – jakie nowe wymogi dokumentacyjne spoczywają na podatniku aby zastosować 0% stawkę podatku VAT,
 • Nowe zasady opodatkowania dostaw przez tzw. magazyn konsygnacyjny.
 • Jak wykazać transakcje międzynarodowe w nowym pliku JPK-V7?
 • SLIM VAT – jakie wpływ ma na transakcje międzynarodowe – faktury korygujące, zaliczki w eksporcie towarów jak i nowe zasady stosowania kursów walutowych dla VAT.
 • Pytania i odpowiedzi

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Reguły Incoterms 2020 – wpływ na rozliczenie podatku VAT? Nowe zasady opodatkowania WDT, transakcji łańcuchowych. Transakcje międzynarodowe a nowy JPK_V7 i SLIM VAT.

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia