Szkolenia e-learningowe (on-line) w RB Akademia

Szkolenia online skierowane są do wszystkich osób chcących zdobywać i poszerzać wiedzę w każdym miejscu na świecie, z zakresu księgowości, kadr, płac, controllingu i finansów.

 

Potrzebujesz podpowiedzi? Szukaj wg kategorii, miasta lub przejdź do wyszukiwarki zaawansowanej

ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 dla pracodawców i pracowników

Start: 22 stycznia, 2021
Koniec: 22 stycznia, 2021
Kod: 3998ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Dzień 1 stycznia 2019 roku był szczególną datą dla pracowników, jak również dla ich pracodawców. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 roku
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215). Równie ważną datą jest dzień 1 stycznia 2021 r. Tego dnia przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych będą objęci bez wyjątków wszyscy przedsiębiorcy i pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie różnych tytułów prawnych bez względu na liczbę zatrudnionych osób. Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. W jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać? Czym są i co nowego niosą za sobą uregulowania w nich zawarte? Jakie znaczenie mają zarówno dla pracodawców jak i zatrudnionych? Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to „OFE” pod zmienioną nazwą? Czy to nowy program oszczędnościowy czy uaktualniony program emerytalny?

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie jest skierowane zarówno do członków zarządów spółek, osób pracujących
z działach kadr i płac, pracowników działów księgowości jak również pracowników zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z uwagi na szerokie grono odbiorców program szkolenia został dostosowany tak, aby wyjaśnić mechanizm Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Wychodząc naprzeciw obowiązkowym zmianom, za pośrednictwem szkolenia, chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program

 1. Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  1. Stanowisko ustawodawcy
   1. Program Budowy Kapitału
   2. Powszechny System Oszczędzania
   3. Program bezpiecznej emerytury
  2. 1 stycznia 2019 r. – data wejścia w życie ustawy
  3. 1 stycznia 2021 r. – ostatnia faza wdrażania PPK
  4. Pracownicze Plany Kapitałowe w dobie COVID-19
 2. Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych
  1. Cele wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  2. Czy PPK to drugie OFE?
  3. Cechy PPK (powszechność, dobrowolność, zachęty, instytucje finansowe)
  4. Rola Skarbu Państwa w funkcjonowaniu Pracowniczych Planach Kapitałowych
 3. Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
  1. Podstawy prawne tworzenia PPK
  2. Osoby zatrudnione
  3. Prawa i obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników
   1. Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
   2. Zawieranie umów PPK
   3. Umowa o zarządzenie PPK
   4. Umowa o prowadzenie PPK
   5. Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.
   6. Czy można wypowiedzieć umowę o zarządzanie i o prowadzenie PPK?
   7. Zasada ciągłości umowy o zarządzanie PPK
   8. Obowiązki administracyjne i informacyjne pracodawców w stosunku do pracowników
  4. Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?
   1. Przystąpienie, wystąpienie i wznowienie uczestnictwa w PPK – terminy i zasady
   2. Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
  5. Kto i ile wpłaca do Pracowniczych Planów Kapitałowych?
   1. Wpłaty dokonywane do PPK - zasilenia obligatoryjne
    i dobrowolne składek do PPK
   2. Podstawa i metody naliczania PPK
   3. Wpłaty finansowane przez pracownika
   4. Wpłaty finansowane przez pracodawcę
   5. Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna
    i dopłaty roczne)
   6. Podatki, ulgi, potrącenia w wpłatach na PPK
   7. Naliczanie wpłat do PPK a urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze, zasiłki macierzyńskie, zwolnienia lekarskie
   8. Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK
   9. Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia
   10. Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie
   11. Korekty naliczenia wpłat do PPK z tytułu złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat
  6. Dokumentacja PPK
   1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
   2. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
   3. Inne deklaracje i wnioski stosowane w PPK
   4. Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK
  7. Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK
   1. Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia
   2. Wypłata transferowa
   3. Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
   4. Zwrot środków na wniosek pracownika
   5. Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia
   6. Wypłata środków zgromadzonych na PPK
   7. Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
   8. Czy można zgłosić członków rodziny do PPK?
  8. Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste):
   1. Podział środków w wyniku rozwodu
   2. Dziedziczenie środków
 4. Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
  1. wybór instytucji finansowej – praktyczne porady i wskazówki przy wyborze instytucji
  2. zasady i instytucje inwestowania PPK
  3. zadania wyznaczonej instytucji finansowej
  4. koszty zarządzania PPK
  5. nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  6. ewidencja PPK
  7. portal PP
 5. RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej
 1. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie
  1. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
  2. Odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
  3. Skutki nakłaniania pracodawcy do rezygnacji z PPK
  4. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Kinga Szostak
T: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 dla pracodawców i pracowników

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia