Szkolenia e-learningowe (on-line) w RB Akademia

Szkolenia online skierowane są do wszystkich osób chcących zdobywać i poszerzać wiedzę w każdym miejscu na świecie, z zakresu księgowości, kadr, płac, controllingu i finansów.

 

Potrzebujesz podpowiedzi? Szukaj wg kategorii, miasta lub przejdź do wyszukiwarki zaawansowanej

ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych

Start: 16 marca, 2021
Koniec: 16 marca, 2021
Kod: 3997ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Dzień 1 stycznia 2021 roku będzie szczególną datą dla całego sektora finansów publicznych. Tego dnia wszyscy pracownicy administracji publicznej zostaną objecie przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215) która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Regulacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych wprowadzają szereg nieznanych do tej pory systemowi rozwiązań dodatkowego emerytalnego oszczędzania. W jakim celu ustawodawca wprowadził Pracowniczce Plany Kapitałowe i jaką rolę mają spełniać w sektorze finansów publicznych? Czym są i co nowego niosą za sobą uregulowania w nich zawarte dla pracowników administracji publicznej? Jakie znaczenie mają zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych a w szczególności zatrudnionych w administracji państwowej lub samorządowej osób w niej  zatrudnionych? Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to „OFE” pod zmienioną nazwą? Czy to nowy program oszczędnościowy czy uaktualniony program emerytalny?

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w sektorze finansów publicznych. Szkolenie jest skierowane zarówno do dyrektorów, kierowników zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach państwowych oraz samorządowych, osób pracujących z działach kadr i płac, pracowników działów księgowości jak również pracowników administracji publicznej zainteresowanych udziałem w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Z uwagi na szerokie grono odbiorców program szkolenia został dostosowany tak, aby wyjaśnić mechanizm Pracowniczych Planów Kapitałowych z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Wychodząc naprzeciw obowiązkowym zmianom, za pośrednictwem szkolenia, chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program

Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w sektorze finansów publicznych

 1. Stanowisko ustawodawcy
  1. Program Budowy Kapitału
  2. Powszechny System Oszczędzania
  3. Program bezpiecznej emerytury1 stycznia 2019 r. – data wejścia w życie ustawy
 2. 1 stycznia 2021 r. – data objęcia sektora finansów publicznych programem PPK
 3. Pracownicze Plany Kapitałowe w dobie COVID-19

Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych

 1. Cele wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 2. Czy PPK to drugie OFE?
 3. Cechy PPK (powszechność, dobrowolność, zachęty, instytucje finansowe)
 4. Rola Skarbu Państwa w funkcjonowaniu Pracowniczych Planach Kapitałowych

Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych

 1. Podstawy prawne tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych
 2. Osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych
 3. Prawa i obowiązki sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników
  1. Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
  2. Zawieranie umów PPK
   1. Umowa o zarządzenie PPK
   2. Umowa o prowadzenie PPK
   3. Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK
   4. Czy można wypowiedzieć umowę o zarządzanie i o prowadzenie PPK?
   5. Zasada ciągłości umowy o zarządzanie PPK
  3. Obowiązki administracyjne i informacyjne jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do pracowników
 4. Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych?
  1. Przystąpienie, wystąpienie i wznowienie uczestnictwa w PPK – terminy i zasady
  2. Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy?
 5. Kto i ile wpłaca do Pracowniczych Planów Kapitałowych?
  1. Wpłaty dokonywane do PPK - zasilenia obligatoryjne
   i dobrowolne składek do PPK
  2. Podstawa i metody naliczania PPK
   Wpłaty finansowane przez pracownika
  3. Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  4. Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna
   i dopłaty roczne)
  5. Podatki, ulgi, potrącenia w wpłatach na PPK
  6. Naliczanie wpłat do PPK a urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze, zasiłki macierzyńskie, zwolnienia lekarskie
  7. Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK
  8. Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia
  9. Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie
  10. Korekty naliczenia wpłat do PPK z tytułu złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat.
 6. Dokumentacja PPK
  1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
  2. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK
  3. Inne deklaracje i wnioski stosowane w PPK
  4. Miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK
 7. Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK
  1. Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia
   1. Wypłata transferowa
   2. Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
   3. Zwrot środków na wniosek pracownika
  2. Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia
   1. Wypłata środków zgromadzonych na PPK
   2. Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
  3. Czy można zgłosić członków rodziny do PPK?
 8. Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste):
  1. Podział środków w wyniku rozwodu
  2. Dziedziczenie środków

Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych

 1. wybór instytucji finansowej – praktyczne porady i wskazówki przy wyborze instytucji
 2. zasady i instytucje inwestowania PPK
 3. zadania wyznaczonej instytucji finansowej
 4. koszty zarządzania PPK
 5. nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 6. ewidencja PPK
 7. portal PPK

RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej

Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie

 1. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 2. Odpowiedzialność pracodawcy za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
 3. Skutki nakłaniania pracodawcy do rezygnacji z PPK
 4. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia