Szkolenia e-learningowe (on-line) w RB Akademia

Szkolenia online skierowane są do wszystkich osób chcących zdobywać i poszerzać wiedzę w każdym miejscu na świecie, z zakresu księgowości, kadr, płac, controllingu i finansów.

 

Potrzebujesz podpowiedzi? Szukaj wg kategorii, miasta lub przejdź do wyszukiwarki zaawansowanej

ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

Podatek VAT od podstaw w 2021 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji

Start: 26 lutego, 2021
Koniec: 26 lutego, 2021
Kod: 3978ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
330,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zagadnienia wstępne:
  • zakres czynności opodatkowanych w podatku od towarów i usług,
  • zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu np. odszkodowania,
  • pojęcie podatnika podatku VAT – kto jest traktowany jako podatnik?
 • Reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce:
  • moment wykonania usługi – zasady ustalania,
  • sposób określania daty dokonania dostawy/wykonania usługi,
  • zaliczka, zadatek a obowiązek podatkowy,
  • sytuacja szczególne (m.in. dzierżawa, najem, media),
  • transakcje na przełomie miesięcy – reguły postępowania.
 • Przedmiot opodatkowania:
  • stawki podatku od towarów i usług (podstawowa, obniżona),
  • warunki korzystania ze zwolnień,
  • planowane zmiany.
 • Zasady odliczania podatku naliczonego:
  • przesłanki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia,
  • odliczenie przez korektę deklaracji podatkowej,
  • sytuacje, w których nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 • Reguły dotyczące faktur:
  • terminy wystawiania faktur,
  • elementy faktury,
  • faktury zaliczkowe, faktury proforma, duplikaty faktur,
  • zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących,
  • korekty in plus i in minus – zasady rozliczania,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
  • anulowanie faktury.
 • Faktur elektronicznych w praktyce:
  • niezbędne wymogi stosowania faktur elektronicznych,
  • sposób wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz faktur korygujących w formie elektronicznej,
  • potwierdzenie odbioru korekty przesłanej w formie elektronicznej.
 • Samochody w firmie a podatek VAT
  • zasady odliczenia podatku – kiedy 50% a kiedy 100%?
  • samochód na cele prywatne a podatek VAT,
  • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu.
 • Co trzeba wiedzieć o mechanizmie Split payment (podzielonej płatności)?:
  • podmioty zobowiązane do stosowania Split payment,
  • mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty,
  • Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę,
  • korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności,
  • zagrożenia związane ze stosowaniem Split payment,
  • obowiązkowa podzielona płatność – jakie branże i od kiedy są nią objęte?
 • Najważniejsze wymogi dotyczące kas rejestrujących:
  • zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas?
 • Podstawowe informacje odnoszące się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
  • definicja WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
  • podstawa opodatkowania WDT,
  • warunki stosowania stawki VAT 0% z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2020 r.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – najważniejsze zagadnienia:
  • pojęcie WNT,
  • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
  • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
  • podstawa opodatkowania w WNT,
  • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.
 • Eksport towarów od podstaw:
  • definicja eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania,
  • warunki dokumentowania prawa do stawki 0 %.
 • Import i eksport usług w praktyce:
  • pojęcie importu i eksportu usług,
  • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
  • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
  • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
  • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie i eksporcie usług,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług/eksporcie usług,
  • usługi ciągłe w imporcie usług/eksporcie usług.
 • Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w 2020 r.
 • Pozostałe zmiany w zakresie podatku od towarów i usług:
  • tzw. biała lista podatników – prawa i obowiązki z nią związane,
  • reguły wystawiania faktur w oparciu o paragony – czy zawsze konieczny jest NIP nabywcy na paragonie?
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Podatek VAT od podstaw w 2021 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia