Numer 1 - grudzień 2019

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło mi jest zaprezentować Państwu pierwszy numer miesięcznika VADEMECUM RB. Zapewniam, że dołożymy najwyższych starań, aby zestaw artykułów, z zakresu kadr, płac, prawa pracy, prawa zatrudnienia czy human resources, przygotowywanych do każdego wydania, dotyczył różnych zagadnień, z którymi mogą się Państwo spotkać zarówno w życiu prywatnym, jak i w sferze zawodowej.

Opracowując artykuły będziemy starać się wiązać ich przedmiot z problemami, z którymi spotykają się Państwo w swojej działalności, albo z zagadnieniami, na które trzeba w danym czasie zwrócić uwagę ze względu na zmiany regulujących je norm. Stąd celem prezentowanej publikacji nie będzie przedstawienie wszystkich zawiłości prawnych, jakie mogą wiązać się z sygnalizowanymi zagadnieniami, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na ich treść. Zależy nam bowiem na tym, by w sytuacji, gdy stale przybywa norm prawnych wyznaczających granice dopuszczalnego i oczekiwanego przez ustawodawcę zachowania lub działania, nie pominąć unormowań dotyczących sfery działalności gospodarczej, mogących zainteresować każdego przedsiębiorcę na każdym etapie jego działalności. Proszę jednak pamiętać, że odniesienie przedstawionych w artykułach problemów do konkretnych sytuacji, które Państwa mogą dotyczyć wymaga indywidualnych konsultacji.

Zachęcam do lektury tej publikacji, licząc, że zainteresują Państwa zagadnienia sygnalizowane w treści. Zapraszam także do zapoznania się z naszą stroną internetową www.rbakademia.pl, na której znajduje się wiele, być może przydatnych Państwu, informacji o obowiązującym prawie i jego stosowaniu.

Jeśli uznacie Państwo taką formę za praktyczną, zachęcamy abyście anonsowali nam tematy, których wyjaśnienie wymaga wskazania i omówienia odnoszących się do nich norm prawnych. Postaramy się wówczas opracować zasygnalizowane przez Państwa zagadnienia.

Jednocześnie życzę Państwu najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Do zobaczenia w Nowym Roku, w kolejnym numerze VADEMECUM RB!

Ewa Buchowiecka
redaktor naczelna

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia…
Wynagrodzenie jest świadczeniem obligatoryjnym każdego stosunku pracy, co wynika z art. 22…
Obowiązek stosowania PPKU ustawodawca nakłada na podmioty zatrudniające. Definicja podmiotu zatrudniającego została…
Zgodnie z komunikatem prezesa UODO – numer telefonu i adres e-mail pracownika…
Dyskusja o mobbingu w miejscu pracy została zapoczątkowana przez szwedzkiego psychiatrę niemieckiego…
Wyższe wynagrodzenie jest elementem bardziej pożądanym przez pracowników niż rozbudowany pakiet benefitów.…