Nasi wykadowcy

Naszymi wykładowcami są praktycy, którzy na co dzień zajmują się konkretnymi kwestiami, co gwarantuje uczestnikom szkolenia zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania...


» więcej

Rafal Nawrot

Od 2011 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Russell Bedford Poland. Jest doktorem nauk prawnych, doradcą podat­kowym, adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu...


» więcej

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu...


» więcej

Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w...


» więcej

Radosław Kowalski

prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i...


» więcej

Grażyna Machula

Jest absolwentką wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz...


» więcej

Monika Frączek

Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudniona od 1998 r. Od 2003 r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestnik...


» więcej

Janusz Gach

Wykładowca - trener z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor

...


» więcej

Maciej Chakowski

Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i...


» więcej

Roman Seredyński

Doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w...


» więcej

Monika Cieślak

Prawnik, doświadczony praktyk, trener. Pełniła przez 12 lat funkcję szefa działu personalnego oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń...


» więcej

Adam Jaroszyński

Doktor nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Herzinga (Herzing Institute) w Toronto (Kanada) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Analityk systemów biznesu. Konsultant, trener i...


» więcej

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego....


» więcej

Michał Kołosowski

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczeni w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu...


» więcej

Arkadiusz Lenarcik

Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada...


» więcej

Rafał Dąbrowski

Doradca Podatkowy nr. 12498. Manger w Departamencie Doradztwa Podatkowego. Od 2013 roku związany z kancelarią Russell Bedford Poland, pełniąc funcję osoby zarządzającej Departamentem Doradztwa...


» więcej

Katarzyna Sobieszczańska

Ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i...


» więcej

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Audytu i Usług Poświadczających Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident oraz członek...


» więcej

Sławomir Lasota

Specjalizuje się w obszarach z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową. Na zajęciach skutecznie uczy menedżerów, jak w praktyce...


» więcej

Piotr Wojciechowski

Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy.  Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania...


» więcej

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia...


» więcej

Paweł Warowny

Doktor nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wykładowca i konsultant. Autor lub współautor kilkudziesięciu...


» więcej

Marcin Pielaszek

Dr nauk o zarządzaniu. Biegły rewident. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wykładowca i konsultant. Autor lub współautor...


» więcej

Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu i doświadczony menedżer. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – kierowała firmą świadczącą usługi...


» więcej

Dorota Sylwestrzak

Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Pracownik naukowo dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Członek...


» więcej

Przemysław Zegarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.W latach 2008-2014 zrealizował ponad 2000 h szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji...


» więcej

Marcin Mydlak

Absolwent Norman Benett Academy, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Coach, Trener Biznesu, Wykładowca, Konsultant HR. Specjalizuje się w...


» więcej

Małgorzata Łozińska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była...


» więcej

Jarosław Bogusz

Współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów od 1996 r. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności: Organizacja i Zarządzanie oraz odbył szereg...


» więcej

Tomasz Sowiński

Trener, praktyk zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, coach, wykładowca uniwersytecki i MBA, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu...


» więcej

Paweł Ziólkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach

...


» więcej

Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i...


» więcej

Iwona Kozieł

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony...


» więcej

Paweł Selera

Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca podatkowy.   Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej...


» więcej

Jarosław Dziewa

Doradca podatkowy /nr wpisu: 4702/, uznany autorytet w dziedzinie opodatkowania obrotu wierzytelnościami, specjalizujący się również w zmianach właścicielskicg przedsiębiorstw i ich...


» więcej

Małgorzata Grajewska

Praktyk. Przez wiele lad zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadzący działy personalne w firmach o róźnym profilu. Absolwentka Wydziału...


» więcej

Maciej Leszek Hyży

Doktor nauk w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania na kierunku Finanse i Bakowość. Stopień uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej „Rewizja finansowa...


» więcej

Ewa Sokołowska-Strug

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo. Członkini Krajowej Izby Doradców Podatkowych widniejąca na Liście Doradców...


» więcej

Paweł Barnik

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: Finanse i Bankowość, Stosunki Międzynarodowe oraz podyplomowego Prawa Podatkowego. Jego specjalnością jest podatek od towarów i usług....


» więcej

Piotr Ciborski

Ekspert prawa pracy z 23 letnim doświadczeniem, prowadzi wsparcie konsultingowo – szkoleniowe w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca...


» więcej

Tomasz Biel

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w renomowanych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego....


» więcej

Piotr Paszek

Doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, a także prawa energetycznego, posiada bogate...


» więcej

Wojciech Mazur

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo.  Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach....


» więcej

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z...


» więcej

Joanna Wojciechowicz

Od 1998 r związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, od 2008 r. pełni funcę głównego specjalisty w Wydziale Obsługi Prawnej,  Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu...


» więcej

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej,...


» więcej

Wojciech Szabunio

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1993 roku jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Kierował Zespołem...


» więcej

Rafał Ziarkowski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 roku pełni urząd prokuratora.  W latach 1996-1997 doradca Korporacji Organizacji Pomocowych zrzeszających organizacje...


» więcej

Monika Wacikowska

Doświadczony prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności - czasem pracy oraz wynagrodzeniami.  Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy -...


» więcej

Robert Siwik

Wspólnik i partner zarządzający kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS oraz właściciel butikowej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych; Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych...


» więcej

Krzysztof Puchacz

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych i kontroli zarządczej – rocznie około 200 dni szkoleniowych dla ministerstw, organów administracji centralnej, urzędów wojewódzkich, urzędów...


» więcej

Wojciech Korczak

Ekonomista, doświadczony menedżer wyższego szczebla, członek zarządu oraz rad nadzorczych. Od 15 lat nadzoruje i prowadzi projekty związane z pracą grupową, zarządzaniem procesami biznesowymi...


» więcej

Przemysław Ciszek

Radca prawny. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa...


» więcej

Łukasz Markowski

Koordynator biura we Wrocławiu.  Doradca podatkowy (nr wpisu 12426), od stycznia 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford.  Absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu...


» więcej

Grzegorz Michalski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we...


» więcej

Michał Zawiła

Od 2013 r. jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Wykonuje także zawód doradcy restrukturyzacyjnego na podstawie licencji przyznanej przez Ministerstwo...


» więcej

Grzegorz Piotrowicz

Od 2012 r. jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w renomowanych Kancelariach na  terenie województwa Śląskiego....


» więcej

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy...


» więcej

Katarzyna Rydz

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Kontrolingu i Rozliczeń w spółce braży telekomunikacyjnej, a ponadto zasiada w Radach Nadzorczych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała przeprowadzając badania i...


» więcej

Maria Płuciennik

Praktyk biznesu z trzynastoletnim doświadczeniem, certyfikowany trener i asesor, psycholog i  doradca organizacyjny. Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze...


» więcej

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.  Genowefa Kawecka-Siuzdak jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości,...


» więcej

Sebastian Twardoch

Prawnik, ekonomista - doradca podatkowy nr wpisu 10958. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również Podyplomowych Studiów Podatkowych Wyższej...


» więcej

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego...


» więcej

Katarzyna Wawro-Rzychoń

Doradca podatkowy; partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego międzynarodowej firmy doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, a...


» więcej

Honorata Urbaniak

Były wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lata 1991- 2013). W okresie od 2003 r. do 2013 r, zatrudniona w ZUS na stanowisku Naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej. Od kwietnia 2013 r....


» więcej

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych....


» więcej

Paweł Wójciak

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje...


» więcej

Katarzyna Ziółkowska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie....


» więcej

Robert Lisicki

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa...


» więcej

Łukasz Chłond

Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w...


» więcej

Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na...


» więcej

Hubert Grzyb

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w...


» więcej

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów...


» więcej

Marcelina Fabia

Konsultant Podatkowy w Zespole ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp.z o.o, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego swoje...


» więcej

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii...


» więcej

Michał Nocuń

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i

...


» więcej

Jacek Podsiadły

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Związany z teorią optymalnego projektowania kształtu modeli matematycznych za pomocą metod komputerowych. Karierę

...


» więcej

Ewa Buchowiecka

Radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, a także w zakresie tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego.  Członek Okręgowej Izbie

...


» więcej

Włodzimierz Tatucha

Od ponad 10 lat jestem związany z projektami i pracą zespołową, a od kilku lat ze światem Agile. Doświadczenie w obszarze Agile zdobywałem jako Scrum Master i coach w firmie Orange, gdzie

...


» więcej

Maciej Taul

Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską w OIRP w Katowicach. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz pomocy publicznej dla

...


» więcej

Michał Serafin

Ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych

...


» więcej