Michał Zawiła

Od 2013 r. jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Wykonuje także zawód doradcy restrukturyzacyjnego na podstawie licencji przyznanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu z prawa cywilnego i handlowego, a także prawa pracy. Obecnie w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki adwokackiej świadczy usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw z sektora MSP, m.in. w segmencie : e-commerce, produkcji przemysłowej a także doradztwa finansowego oraz zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego. Uczestniczy także w procesach restrukturyzacyjnych osób fizycznych i prawnych.  


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPRE®  Nowy14 lutego, 201915 marca, 2019Warszawa, ul. Marynarska 113299.00 PLN
*bez VAT