Grzegorz Michalski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym.


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych27 września, 201828 września, 2018Wrocław890.00 PLN
Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie27 września, 201828 września, 2018Katowice840.00 PLN
Finanse dla niefinansistów27 września, 201828 września, 2018Poznań890.00 PLN
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych27 września, 201828 września, 2018Katowice840.00 PLN
Treasury management: skarbowość przedsiębiorstwa. Zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa27 września, 201828 września, 2018Wrocław890.00 PLN
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.27 września, 201828 września, 2018Katowice840.00 PLN
*bez VAT