Krzysztof Puchacz

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych i kontroli zarządczej – rocznie około 200 dni szkoleniowych dla ministerstw, organów administracji centralnej, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, regionalnych izb obrachunkowych, jednostek państwowej inspekcji pracy, jednostek policji, uczelni wyższych i wielu innych jednostek sektora finansów publicznych. Doradztwo z zakresu zamówień publicznych i kontroli zarządczej w formie jednorazowych zleceń lub stałej współpracy. Wśród stałych klientów między innymi Państwowa Inspekcja Pracy, Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa; Akademia Obrony Narodowej; Politechnika Warszawska; Regionalne Izby Obrachunkowe w Lublinie, Łodzi, Opolu, Zielonej Górze; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Miasto Ryki; Miasto Radzyń Podlaski; Książnica Podlaska; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim; gmina Puchaczów; gmina Zagórz i wiele innych