Dorota Sylwestrzak

Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Pracownik naukowo dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu - w kadencji 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016 Radca prawny, właściciel kancelarii prawnej zajmującej się na co dzień doradztwem prawnym, obsługą prawną przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych, spółek komunalnych, organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym: ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnego postępowania ogólnego oraz szczególnego (postępowanie przed Prezesem UOKiK i organami regulacyjnymi), postępowań dyscyplinarnych, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa antymonopolowego, prawa samorządowego. Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa konsumenckiego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz gospodarczego. Ekspert OPI Ekspert Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie”