Ewa Buchowiecka

Radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, a także w zakresie tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego.  Członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas swojej praktyki zawodowej publikowała opinie i artykuły na łamach branżowych pism i serwisów internetowych oraz współpracowała jako redaktor w wydawnictwie C.H. Beck. W Russell Bedford zajmuje się kompleksową obsługą prawną i procesową podmiotów gospodarczych, w tym również obsługą i doradztwem inwestycji budowlanych.


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych5 lipca, 20195 lipca, 2019Bydgoszcz430.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO5 lipca, 20195 lipca, 2019Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A490.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej5 lipca, 20195 lipca, 2019Kraków430.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych8 lipca, 20198 lipca, 2019Łódź430.00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi8 lipca, 20198 lipca, 2019Kraków430.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO8 lipca, 20198 lipca, 2019Katowice430.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej8 lipca, 20198 lipca, 2019Wrocław490.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych15 lipca, 201915 lipca, 2019Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A490.00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi15 lipca, 201915 lipca, 2019Katowice430.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO15 lipca, 201915 lipca, 2019Kraków430.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej15 lipca, 201915 lipca, 2019Bydgoszcz430.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych23 sierpnia, 201923 sierpnia, 2019Katowice430.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO23 sierpnia, 201923 sierpnia, 2019Wrocław490.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej23 sierpnia, 201923 sierpnia, 2019Katowice430.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych26 sierpnia, 201926 sierpnia, 2019Kraków430.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO26 sierpnia, 201926 sierpnia, 2019Poznań490.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej26 sierpnia, 201926 sierpnia, 2019Poznań490.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych30 sierpnia, 201930 sierpnia, 2019Olsztyn430.00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi30 sierpnia, 201930 sierpnia, 2019Lublin430.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO30 sierpnia, 201930 sierpnia, 2019Bydgoszcz430.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej30 sierpnia, 201930 sierpnia, 2019Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A490.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych6 września, 20196 września, 2019Wrocław510.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO6 września, 20196 września, 2019Gdańsk510.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej6 września, 20196 września, 2019Łódź450.00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi9 września, 20199 września, 2019Kraków450.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej9 września, 20199 września, 2019Kraków450.00 PLN
Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi. Oszczędzać czy nie?  Nowy26 września, 201927 września, 2019Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/981490.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych27 września, 201927 września, 2019Gdańsk510.00 PLN
RODO 2019 – ochrona danych osobowych na tle ogólnego rozporządzenia RODO oraz najważniejszych zmian w przepisach sektorowych wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO27 września, 201927 września, 2019Łódź450.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej27 września, 201927 września, 2019Wrocław510.00 PLN
Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych7 października, 20197 października, 2019Poznań510.00 PLN
Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej7 października, 20197 października, 2019Olsztyn450.00 PLN
*bez VAT