Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE®   Nowy24 października, 201820 listopada, 2018Warszawa, ul. Marynarska 113299.00 PLN
Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych7 listopada, 20188 listopada, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Nowe wymogi obowiązujące w 2018 r. w zakresie opracowania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – praktyczne warsztaty w zakresie opracowania procedur AML  Nowy12 listopada, 201813 listopada, 2018Warszawa, ul. Marynarska 113299.00 PLN
IV Konferencja Ceny transferowe 2018/2019 – kierunki zmian  Nowy26 listopada, 201827 listopada, 2018Warszawa, Hotel Marriott1790.00 PLN
Akademia fuzji i przejęć - połączenie, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym - VII Edycja17 grudnia, 201819 grudnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111650.00 PLN
*bez VAT