Nasi wykładowcy

Nasi wykadowcy

Naszymi wykładowcami są praktycy, którzy na co dzień zajmują się konkretnymi kwestiami, co gwarantuje uczestnikom szkolenia zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania...


» więcej

Rafal Nawrot

Od 2011 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Russell Bedford Poland. Jest doktorem nauk prawnych, doradcą podat­kowym, adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu...


» więcej

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu...


» więcej

Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w...


» więcej

Radosław Kowalski

prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i...


» więcej

Grażyna Machula

Jest absolwentką wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz...


» więcej

Monika Frączek

Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudniona od 1998 r. Od 2003 r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestnik...


» więcej

Janusz Gach

Wykładowca - trener z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor

...


» więcej

Maciej Chakowski

Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i...


» więcej

Roman Seredyński

Doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w...


» więcej

Monika Cieślak

Prawnik, doświadczony praktyk, trener. Pełniła przez 12 lat funkcję szefa działu personalnego oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń...


» więcej

Adam Jaroszyński

Doktor nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Herzinga (Herzing Institute) w Toronto (Kanada) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Analityk systemów biznesu. Konsultant, trener i...


» więcej

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego....


» więcej

Michał Kołosowski

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczeni w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu...


» więcej

Arkadiusz Lenarcik

Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada...


» więcej

Rafał Dąbrowski

Doradca Podatkowy nr. 12498. Manger w Departamencie Doradztwa Podatkowego. Od 2013 roku związany z kancelarią Russell Bedford Poland, pełniąc funcję osoby zarządzającej Departamentem Doradztwa...


» więcej

Katarzyna Sobieszczańska

Ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i...


» więcej

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Audytu i Usług Poświadczających Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident oraz członek...


» więcej

Sławomir Lasota

Specjalizuje się w obszarach z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową. Na zajęciach skutecznie uczy menedżerów, jak w praktyce...


» więcej

Piotr Wojciechowski

Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy.  Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania...


» więcej

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia...


» więcej

Paweł Warowny

Doktor nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wykładowca i konsultant. Autor lub współautor kilkudziesięciu...


» więcej

Marcin Pielaszek

Dr nauk o zarządzaniu. Biegły rewident. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wykładowca i konsultant. Autor lub współautor...


» więcej

Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu i doświadczony menedżer. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – kierowała firmą świadczącą usługi...


» więcej

Dorota Sylwestrzak

Absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Pracownik naukowo dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Członek...


» więcej

Przemysław Zegarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.W latach 2008-2014 zrealizował ponad 2000 h szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji...


» więcej

Marcin Mydlak

Absolwent Norman Benett Academy, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Coach, Trener Biznesu, Wykładowca, Konsultant HR. Specjalizuje się w...


» więcej

Małgorzata Łozińska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była...


» więcej

Jarosław Bogusz

Współpracuje z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów od 1996 r. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności: Organizacja i Zarządzanie oraz odbył szereg...


» więcej

Tomasz Sowiński

Trener, praktyk zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, coach, wykładowca uniwersytecki i MBA, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu...


» więcej

Paweł Ziólkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach

...


» więcej

Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i...


» więcej

Iwona Kozieł

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony...


» więcej

Paweł Selera

Doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca podatkowy.   Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej...


» więcej

Jarosław Dziewa

Doradca podatkowy /nr wpisu: 4702/, uznany autorytet w dziedzinie opodatkowania obrotu wierzytelnościami, specjalizujący się również w zmianach właścicielskicg przedsiębiorstw i ich...


» więcej

Małgorzata Grajewska

Praktyk. Przez wiele lad zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadzący działy personalne w firmach o róźnym profilu. Absolwentka Wydziału...


» więcej

Maciej Leszek Hyży

Doktor nauk w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania na kierunku Finanse i Bakowość. Stopień uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej „Rewizja finansowa...


» więcej

Ewa Sokołowska-Strug

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo. Członkini Krajowej Izby Doradców Podatkowych widniejąca na Liście Doradców...


» więcej

Paweł Barnik

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: Finanse i Bankowość, Stosunki Międzynarodowe oraz podyplomowego Prawa Podatkowego. Jego specjalnością jest podatek od towarów i usług....


» więcej

Piotr Ciborski

Ekspert prawa pracy z 23 letnim doświadczeniem, prowadzi wsparcie konsultingowo – szkoleniowe w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca...


» więcej

Tomasz Biel

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w renomowanych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego....


» więcej

Piotr Paszek

Doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, a także prawa energetycznego, posiada bogate...


» więcej

Wojciech Mazur

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo.  Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach....


» więcej

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z...


» więcej

Joanna Wojciechowicz

Od 1998 r związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, od 2008 r. pełni funcę głównego specjalisty w Wydziale Obsługi Prawnej,  Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu...


» więcej

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej,...


» więcej

Wojciech Szabunio

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1993 roku jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Kierował Zespołem...


» więcej

Rafał Ziarkowski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 roku pełni urząd prokuratora.  W latach 1996-1997 doradca Korporacji Organizacji Pomocowych zrzeszających organizacje...


» więcej

Monika Wacikowska

Doświadczony prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności - czasem pracy oraz wynagrodzeniami.  Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy -...


» więcej

Robert Siwik

Wspólnik i partner zarządzający kancelarii prawnej BIERĆ SIWIK & PARTNERS oraz właściciel butikowej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych; Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych...


» więcej

Krzysztof Puchacz

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych i kontroli zarządczej – rocznie około 200 dni szkoleniowych dla ministerstw, organów administracji centralnej, urzędów wojewódzkich, urzędów...


» więcej

Wojciech Korczak

Ekonomista, doświadczony menedżer wyższego szczebla, członek zarządu oraz rad nadzorczych. Od 15 lat nadzoruje i prowadzi projekty związane z pracą grupową, zarządzaniem procesami biznesowymi...


» więcej

Przemysław Ciszek

Radca prawny. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa...


» więcej

Łukasz Markowski

Koordynator biura we Wrocławiu.  Doradca podatkowy (nr wpisu 12426), od stycznia 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford.  Absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu...


» więcej

Grzegorz Michalski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we...


» więcej

Michał Zawiła

Od 2013 r. jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Wykonuje także zawód doradcy restrukturyzacyjnego na podstawie licencji przyznanej przez Ministerstwo...


» więcej

Grzegorz Piotrowicz

Od 2012 r. jest wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.  Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w renomowanych Kancelariach na  terenie województwa Śląskiego....


» więcej

Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy...


» więcej

Katarzyna Rydz

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Kontrolingu i Rozliczeń w spółce braży telekomunikacyjnej, a ponadto zasiada w Radach Nadzorczych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała przeprowadzając badania i...


» więcej

Maria Płuciennik

Praktyk biznesu z trzynastoletnim doświadczeniem, certyfikowany trener i asesor, psycholog i  doradca organizacyjny. Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze...


» więcej

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego.  Genowefa Kawecka-Siuzdak jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości,...


» więcej

Sebastian Twardoch

Prawnik, ekonomista - doradca podatkowy nr wpisu 10958. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również Podyplomowych Studiów Podatkowych Wyższej...


» więcej

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego...


» więcej

Katarzyna Wawro-Rzychoń

Doradca podatkowy; partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego międzynarodowej firmy doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, a...


» więcej

Honorata Urbaniak

Były wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lata 1991- 2013). W okresie od 2003 r. do 2013 r, zatrudniona w ZUS na stanowisku Naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej. Od kwietnia 2013 r....


» więcej

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych....


» więcej

Paweł Wójciak

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje...


» więcej

Katarzyna Ziółkowska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie....


» więcej

Robert Lisicki

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa...


» więcej

Łukasz Chłond

Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w...


» więcej

Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na...


» więcej

Hubert Grzyb

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w...


» więcej

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów...


» więcej

Marcelina Fabia

Konsultant Podatkowy w Zespole ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp.z o.o, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego swoje...


» więcej

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii...


» więcej

Michał Nocuń

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i

...


» więcej

Jacek Podsiadły

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Związany z teorią optymalnego projektowania kształtu modeli matematycznych za pomocą metod komputerowych. Karierę

...


» więcej

Ewa Buchowiecka

Radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, a także w zakresie tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego.  Członek Okręgowej Izbie

...


» więcej

Włodzimierz Tatucha

Od ponad 10 lat jestem związany z projektami i pracą zespołową, a od kilku lat ze światem Agile. Doświadczenie w obszarze Agile zdobywałem jako Scrum Master i coach w firmie Orange, gdzie

...


» więcej

Maciej Taul

Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytety Śląskiego w Katowicach, ukończył aplikację radcowską w OIRP w Katowicach. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz pomocy publicznej dla

...


» więcej

Michał Serafin

Ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych

...


» więcej