ObserwowaneDrukujEmail

Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa – 1.1.2019

Start: 12 lutego, 2019
Koniec: 12 lutego, 2019
Kod: 953KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego podstawą istotnej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, Kodeksu pracy i innych aktów prawnych – jak wykorzystać w interpretacji nowych przepisów?
 • Nowe definicje ustawowe, które trwale zmienią relację pracodawca – związki zawodowe
  • Kim jest „Osoba wykonująca pracę zarobkową”?
  • Co z pracownikami tymczasowymi, pracownikami firm outsourcingowych?
  • Co z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi?
  • Kim jest „Pracodawca” – nowa definicja podmiotu zatrudniającego.
  • Kim jest „Pracownik” w rozumieniu nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych?
 • Nowe możliwości przy tworzeniu i wstępowaniu do związków zawodowych
  • Czy tylko pracownicy będą mogli tworzyć i wstępować do związków zawodowych?
  • Jaka będzie rola „osób wykonujących pracę zarobkową”?
  • Jakie możliwości będą mieli stażyści i wolontariusze w zakresie uprawnień związkowych?
 • Zakaz dyskryminacji związkowej na nowych zasadach
  • Jakie uprawnienia dla pracowników a jakie dla zleceniobiorców i innych zatrudnionych w zakresie powództwa o dyskryminację?
  • Jaki sąd jest właściwy do rozstrzygania sporów i wedle jakiej procedury?
  • Jaką funkcję ochronną dla pracodawców pełni nowa tzw. „przyczyna obiektywna”
  • Czy można ukarać za dyskryminację także związek zawodowy?
  • W jakim zakresie dyskryminacja może przyczynić się do nieważności umowy o pracę czy też umowy zlecenia?
 • Dofinansowanie z budżetu państwa składek członkowskich dla związków zwodowych
 • Czynności doraźne na nowych zasadach
  • Możliwe limity czasu zwolnień od pracy – jak je wprowadzić po nowelizacji prawa?
  • Co z prawem do wynagrodzenia za czas czynności doraźnych dla zleceniobiorców i innych zatrudnionych związkowców?
  • Nowe obowiązki dla związku zawodowego
 • Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
  • Zasada „złotej 10” na nowych zasadach
  • Zasady zliczania pracowników i zleceniobiorców i innych zatrudnionych – istotne różnice
 • Informacja co półrocze zamiast co kwartał
  • Nowe terminy i zasady dla związku zawodowego w zakresie przedstawiania informacji półrocznej
  • Jak naruszając prawo związek zawodowy może stracić swoje uprawnienia względem pracodawcy – nowe zasady
  • Jak wygląda procedura sprawdzania prawdomówności związku zawodowego?
  • Kontrola wzajemna związki i pracodawca – zasady działania
  • Sankcje karne za kłamstwo
 • Reprezentatywność na poziomie organizacji zakładowej – nowe zasady
  • Nowe ustalenia procentowe
  • Nowe możliwości liczenia pracowników i nie – pracowników członków związku
  • Awaryjne metody liczenia reprezentatywności – nowe zasady
 • Informacje dla związku zawodowego od pracodawcy – nowe regulacje
  • Kiedy związek może i jak żądać przedstawienia informacji?
  • Jakich informacji może żądać związek zawodowy?
 • Uzgadnianie treści regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS na nowych zasadach
  • Zasada „30 dni” po zmianach – różnice względem stanu obecnego
  • Nie każda organizacja reprezentatywna się liczy w zakresie procedury uzgadniania
 • Zwolnienie od pracy etatowej dla funkcyjnych działaczy związkowych
  • Metoda ilościowa – istotna zmiana prawa
  • Uprawnienia płacowe podczas niewykonywania pracy także dla nie pracowników
 • Ochrona dla członków – działaczy związku zawodowego
  • Nowe możliwości ochronne dla nie – pracowników
  • Nowa ustawa ponad ogólną zasadą swobody umów z Kodeksu cywilnego
  • Jak stosować „odpowiednie” precedensy Sądu Najwyższego ze starego stanu prawnego do nowej ustawy o związkach zawodowych?
  • Terminy wiążące dla związku zawodowego na odpowiedź
  • Powództwa o odszkodowanie dla nie – pracowników, których ochrona została naruszona - zasady
 • Liczba chronionych działaczy związkowych – nowe zasady stosowania tzw. „metody ilościowej”
 • Pomieszczenia i urządzenia dla związku zawodowego
  • Ustalenia z pracodawcą w umowie albo układzie zbiorowym
  • Roszczenia
 • Sankcje za naruszenie ustawy o związkach zawodowych – nowości
  • Naruszenie zasady niedyskryminacji
  • Naruszenie zasady konsultacji
  • Brak zawiadomienia sądu o zmianie statutu
  • Kłamstwo związkowe o liczebności
 • Układy zbiorowe – po zmianach
 • Spory zbiorowe także dla członków związku – nie pracowników – możliwe problemy praktyczne
 • Społeczna Inspekcja pracy w nowym stanie prawnym

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl