ObserwowaneDrukujEmail

Prawne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników

Start: 16 kwietnia, 2019
Koniec: 16 kwietnia, 2019
Kod: 276WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

W jakich sytuacjach kandydat może domagać się odszkodowania od niedoszłego pracodawcy? Kiedy pracownik może żądać sfinansowania przez firmę konkretnego szkolenia? Czy jedna niska ocena okresowa to wystarczający powód do zwolnienia pracownika?

Podejmowanie bieżących decyzji w sprawach personalnych wymaga od kadry kierowniczej podstawowej znajomości przepisów prawa. Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji dotyczących procesu doboru, oceny i rozwoju zawodowego pracowników (m.in. przepisów antydyskryminacyjnych). Zostaną omówione praktyczne aspekty i najnowsze interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów.

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza oraz specjaliści HR

Program

 • Proces rekrutacji i selekcji kandydatów
  • Zakres informacji, jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy i pracowników
  • Rozmowa kwalifikacyjna – o co można lub nie można pytać kandydatów?
  • Zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, zbieranie informacji o stanie zdrowia i życiu prywatnym
  • Testy rekrutacyjne – możliwości i ograniczenia stosowania
  • Zakaz dyskryminacji kandydatów – przepisy prawa i obszary ryzyka
 • Okresowa ocena pracownika
  • Zasady konstruowania systemu ocen okresowych ora indywidualnych kryteriów oceny
  • Możliwe rozwiązania w przypadku negatywnej bądź niezadowalającej oceny pracownika
  • Zasady selekcji pracowników do zwolnienia w przypadku redukcji zatrudnienia
  • Uprawnienia kadry kierowniczej a obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie:
   • zakazu dyskryminacji
   • zarzutu mobbingu
   • naruszenia dóbr osobistych pracownika
   • ochrony danych osobowych
 • Szkolenia i rozwój zawodowy
  • Strategia firmy a aspiracje pracowników w zakresie szkoleń i rozwoju
  • Programy zarządzania talentami - korzyści i ryzyka
  • Polityka równych szans w praktyce
  • Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:
   • zasady dofinansowania kosztów kształcenia przez pracodawcę
   • kiedy wymagana jest zgoda pracodawcy na szkolenie/studia pracownika
   • kiedy warto podpisać umowę o zwrocie kosztów szkolenia i co w niej uregulować

Lokalizacja

Warszawa, Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Prawne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*