ObserwowaneDrukujEmail

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Start: 15 stycznia, 2019
Koniec: 15 stycznia, 2019
Kod: 1440WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

Progra

 • Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, ochrona wynagrodzeń zgodnie z RODO
 • Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń
 • Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
 • Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
 • Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
 • Premia uznaniowa a nagroda
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?
  • Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  • Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
  • Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
  • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
  • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
  • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
  • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
 • Pytania i dyskusja

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl