ObserwowaneDrukujEmail

Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce

Start: 15 stycznia, 2019
Koniec: 15 stycznia, 2019
Kod: 1433WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy. Na szkoleniu zostaną omówione:

 • Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt.
 • Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin.
 • Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze.
 • Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
 • Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.

Program

 • Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.
 • Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
  • Szkolenia odbywane przez pracownika
  • Przerwy na karmienie dziecka
  • Zwolnienia od pracy na przeprowadzenie badań lekarskich pracownicy w ciąży
  • Czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzeniem badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy
  • Przestój
  • Przerwy na posiłek
  • Przerwy na lunch lub załatwianie prywatnych spraw
  • Dyżur
  • Czas dojazdu do pracy
  • Czas pracy w delegacji
  • Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy
  • Przerwy w przerywanym czasie pracy
  • Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy
  • Przerwa ze względu na nieodpowiednie warunki BHP
 • Normy czasu pracy
 • Dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy
 • Ustalenie wymiaru czasu pracy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu
 • Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy a rozliczenie czasu pracy
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • Systemy czasu pracy – jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy?
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych. Jak wprowadzić w życie regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?
 • Ruchomy czas pracy – zalety i wady
 • Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy z praktycznymi przykładami
 • Czy można zmienić harmonogram?
 • Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 • Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami
 • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • Dodatki za godziny nadliczbowe
  • Limity pracy w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie przekroczeń dobowych i średniotygodniowych
  • Czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu a godziny nadliczbowe
 • Praca w porze nocnej
 • Odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień
 • Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy
 • Jak prowadzić listy obecności?
 • Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy
 • Pytania i dyskusja

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl