ObserwowaneDrukujEmail

KOMPENDIUM PRAWA PRACY

Start: 19 lipca, 2019
Koniec: 19 lipca, 2019
Kod: 1292WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Flor, ul. al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cel szkolenia:

 • omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy,
 • przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy,
 • interpretacja konstrukcji przepisów prawnych,
 • poznanie praktycznych zasad stosowania prawa pracy w firmie.

Szkolenie dla:

Szkolenie kierowane do pracodawców oraz pracowników działów personalnych pragnących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z działem kadrowo-płacowym

Program

 • Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy i na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Pojęcie i strony stosunku pracy. Nawiązywanie stosunku pracy.
 • Dokumentacja pracownicza (dokumentacja osobowa kandydata do pracy. dokumentacja osobowa pracownika).
 • Ustanie stosunku pracy. Tryb rozwiązywania stosunku pracy. Świadectwo pracy.
 • Problematyka czasu pracy:
  • rozkład, wymiar, harmonogram czasu pracy,
  • pojęcie czasu pracy,
  • normy i wymiar czasu pracy,
  • obliczanie normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
  • okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • systemy i rozkłady czasu pracy,
  • ujęcie czasu pracy w podróży służbowej i w czasie  szkolenia.
  • okresy odpoczynku,
  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • praca w porze nocnej,
  • praca w niedziele i święto.
  • dyżur pracowniczy,
  • ewidencjonowanie czasu pracy.
 • Pojęcie i prawo do urlopu wypoczynkowego:
  • wymiar urlopu,
  • zasady dotyczące udzielania urlopu,
  • terminy i okoliczności dotyczące udzielania urlopu,
  • urlop proporcjonalny i uzupełniający,
  • urlop na żądanie,
  • urlop bezpłatny.
  • przerywanie urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy:
  • urlop macierzyński oraz urlop ojcowski
  • urlop wychowawczy,
  • urlop bezpłatny,
  • urlopy okolicznościowe,
  • opieka nad dzieckiem.
 • Zagadnienia dyscypliny pracy:
  • regulamin pracy,
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników,
  • rodzaje kar porządkowych,
  • tryb postępowania przy wymierzaniu kar porządkowych,
  • zatarcie kary porządkowej,
  • usprawiedliwianie nieobecności w pracy,
  • zwolnienia od pracy.
 • Wynagrodzenie za pracę:
  • pojęcie i źródła wynagrodzenia,
  • składniki wynagradzania,
  • zmiana wynagrodzenia,
  • wypłata wynagrodzenie,
  • ochrona wynagrodzenia za pracę,
  • potrącenia z wynagrodzenia.
 • Zwolnienia grupowe:
  • przesłanki,
  • zasady.
 • Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy. Przeciwdziałanie obu zjawiskom:
  • definicja mobbingu;
  • definicja dyskryminacji
  • obowiązki pracodawców.
 • Odpowiedzialność materialna pracowników w prawie pracy:
  • za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
  • za mienie powierzone pracownikowi.
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
 • Zatrudnienie cywiloprawne a ewidencja czas pracy. Obowiązek ewidencjonowania czas pracy zleceniobiorców; obowiązek wypłaty wynagrodzenie godzinowego; sankcje wykroczeniowe z tytułu niewypełnienia obowiązków .
 • Case study. Pytania i odpowiedzi. Indywidualne konsultacje.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Flor, ul. al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: KOMPENDIUM PRAWA PRACY

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*